1. Bir peygambere inananların tümü. 2. Müslüman dinine bağlı olanların tümüne verilen ad.