Bir bilim veya sanat alanında üstün bir yeri olan kimse. Öğretmen. Usta. Sanatçı.