Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.