Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.