1. Yeni doğmuş çocuk. 2. Kul, köle. 3. Erkek çocuk.