Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Hatıra, bir kimseyi veya bir olayı anımsatan şey veya kimse.