Meryem Ana’nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber. "Tanrı lütufkârdır" anlamında bir söz.