1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. Sarı renkli bir kuş.