1. Işık, parıltı. 2. Kuyruklu yıldız. - bk. Yaltırak