Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı.