1. Açılmamış çiçek, gül goncası. 2. Uysal, sessiz, ağırbaşlı.