Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.