1. Altın saçan, altın saçıcı. 2. Altın kakmalı. 3. Bir lale türü.