I Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • IRAS

  Devenin başını ayağına bağladıkları ip.
 • IRDA'

  (Bak: Irzâ')
 • IRDAM

  Üzüm veya hurma salkımı olan budak.
 • IREM

  Irmak kenarı. "* Su bendi. * Dere, vâdi. * Sert yağan ve taneleri iri olan yağmur. * Gözsüz köstebek. * Kemikten etin suyunu almak.
 • IRGAF

  Hızla yürüme, hırsla bakma.
 • IRGAT

  (Rumca) Rençber, işçi. * Yapı işçisi. Amele. * Gemilerde demir zincirini toplamak için ve binalarda bazı ağır şeyleri kaldırmak için zincirlerle çevrilmiş, ufki bucurgat.
 • IRIP

  Balık tutmak için atılan büyük ağ.
 • IRK

  Nesil. Zürriyet. Sülâle. * Soy. Kök. Damar.
 • IRK-I AHMER

  Kızıl derili.
 • IRK-I ESVED

  Siyah derili, zenci.
 • IRKIY

  (Irkıyye) Irkla ilgili, ırka âit.
 • IRKÎL

  Belâ. Zahmet, meşakkât. * Çok güç nesne.
 • IRK-ÜZ-ZEHEB

  Altınkökü denilen bir nebat.
 • IRMAK

  Büyük akarsu, doğrudan doğruya denize dökülen nehir.
 • IRMİS

  Büyük taş. * Kuvvetli ve dayanıklı deve.
 • IRNÎN

  Kaş tarafında burun ucu. * Her nesnenin evveli.
 • IRRİS

  Arslan yatağı.
 • IRS

  Koca ile karıdan her biri. * Nâmus.
 • IRSÎ

  Gelincik dedikleri hayvanın rengine benzer bir renk.
 • IRTIR

  Yerinden ayrılmak.
 • IRV

  (C.: Arâ) Cemaat, topluluk.
 • IRZ

  Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet. * Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.
 • IRZA

  Çayırlık, çimenlik. Otu bol olan yer.
 • IRZÂ'

  Emzirmek veya emzirilmek.
 • IRZÂ-İ ETFAL

  Çocukların emzirilmesi.
 • IRZÂ-İ GAYR-İ MÂDERÎ

  Çocuğu hayvan sütüyle besleme.
 • IRZÂ-İ MÂDERÎ

  Çocuğu ana sütüyle besleme.
 • IRZAL

  Bağcıların arslan korkusundan dolayı ağaçların üzerinde yaptıkları yatak. * Avcıların, yatağında topladıkları kuru ot.
 • IRZİM

  Sağlam, sert ve dayanıklı. * Şiddetli toplayıcı.
 • IS

  (Iss) t. Bayındırlık, mâmuriyet. Şenlik. * Ses. * Sâhib. Mâlik. * Efendi.
 • IS'AB

  Güç. Çetin bulmak. Güçleştirmek. Zorlaştırmak.
 • ISABE

  (C.: Asâib) Cemaat, topluluk. * Tıb: Yaraları sarmakta kullanılan bağ, yara bantı. * Başa sarılan ve şeâir-i İslâmiyeden olan sarık.
 • IS'AD

  Yukarı çıkarmak. Yükseltmek. * Mekke-i Mükerreme'ye gitmek. * İnbikten geçirmek.
 • ISADET

  Avlatmak.
 • ISAGA

  Kuyumculuk yapma. * Eritilmiş maddeleri kalıba dökme.
 • ISAHA

  Kulak verip dinleme.
 • ISALET

  Hamle yapmak. * Ulaşmak.
 • ISAM

  Göze çekilen sürme. * Kırba bağı. * Kırba örtüsü.
 • I'SAR

  Fakir olmak. * Güç olmak, zor olmak.
 • I'SAR

  Hafif esen rüzgâr.
 • I'SAR

  Ayağını kaydırıp yere yıkmak.
 • IS'AR

  Enaniyet ve kibirle surat asma.
 • ISARE

  Çadır kazığı. * Çadır ipi.
 • ISARET

  Meylettirmek, eğmek.
 • IS'AS

  Gece karanlığı başlamak, karanlık basmak. * Karanlığın açılması. * Bulutun yere yakın olması. * Peşinden gitmek.
 • ISATA

  Seslenme, ses çıkarma.
 • ISBA'

  Tulu etmek, meyletmek.
 • ISBAH

  Seher vakti. Sabah vakti. * Gafil olmamak. Uyanıklık.
 • ISBAR

  Sabrettirmek.
 • ISBI'

  (Usbu'-Asba'-Asbi') Parmak.