N Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • NA

  Farsçada nefy edatıdır. Müsbet mânâyı menfi yapar. Kelimenin başına getirilir. Meselâ: Nâ-ehil $ : Ehliyetsiz, ehil olmayan.
 • NA

  Arabçada "Biz" mânasına gelen zamirdir. Meselâ: Kitabünâ $ : "Kitabımız" misalinde olduğu gibi, kelimenin veya fiilin sonuna eklenen bitişik zamirdir.
 • NA'AB

  Aceleci. Hızlı yürüyen, tez giden kişi.
 • NA'AL

  Nalbant. Nalin yapan.
 • NAAM

  (Bak: Neam)
 • NA'AR

  Fesad ve fitneye çalışan. * Kanı kaçmış olup sâbit olmayan damar.
 • NA-AŞNA

  f. Bilinmeyen, yabancı.
 • NAAT

  (Bak: Na't)
 • NAB

  f. Katıksız, hâlis, saf. * Oluk. * Berrak.
 • NAB

  (C.: Enyâb) Azı dişi. * Yaşlı deve.
 • NA'B

  Karga veya horoz ibiği.
 • NA-BALİG

  f. Henüz büluğa ermemiş, daha bâliğ olmamış. * Erişmemiş, yetişmemiş.
 • NA-BAYESTE

  f. Lüzumsuz, gereksiz. Uygun ve münasib olmıyan.
 • NABAZAN

  Nabız atması, damar vurması.
 • NA-BECA

  f. Yersiz, uygunsuz, münasebetsiz.
 • NA-BEDİD

  (Bak: Nâ-bercâ)
 • NA-BEHENCAR

  f. Usulsüz, kuralsız, yolsuz, kaidesiz.
 • NA-BEHENGÂM

  f. Vakitsiz, mevsimsiz, zamansız.
 • NA-BEHRE

  f. Azim, ulu. * Karışık. * Soysuz.
 • NA-BEKAİDE

  f. Kural ve kaideye uymayan. Kaidesiz, kuralsız, nizamsız.
 • NA-BEKÂR

  İşsiz, işe yaramaz.
 • NA-BEMAHAL

  f. Yerinde olmadan. Mahallinde olmayan. * Münasebetsiz. Yersiz.
 • NA-BERCA

  (Nâ-bedid) Belirsiz, görünmez olan.
 • NA-BESÎ

  f. Yokluk, adem.
 • NA-BESUD

  f. El dokunulmamış, el değmemiş, yeni şey.
 • NABIZ

  Atar damarın vuruşu. Şah damarının atması. Kırmızı kan damarının oynaması hali.
 • NÂBIZ

  Hareket eden.
 • NÂBIZA

  (C.: Nevâbız) Nabız damarı.
 • NABIZ-ÂŞNÂ

  f. Nabızdan anlayan. Mizaç bilen. Karşısındakinin zayıf taraflarını bilen.
 • NABIZ-GİR

  f. Her mizaç ve tabiata göre davranıp muamele etmesini bilen.
 • NABİ

  Yüksek, yüce.
 • NABİ

  Haber veren, haberci. * Urfa'lı kıymetli bir şâirin ismi. (Mi: 1626- 1712)
 • NABİ'

  (Nâbia) (Nebean. dan) Yerden fışkıran, kaynayan, akan.
 • NABİGA

  (C.: Nevabig) Şanı, şöhreti büyük adam. ulu, şerefli kimse. * Sonradan şâir olan. * Üstün zekâlı hârika ve çok fasih kimse.
 • NABİGAT-ÜL CA'DÎ

  Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın duasına mazhar olmuş mühim bir Arab şâiridir. İran'ın fethinde bulundu. Rivayete göre Mi: 684'de İsfehan'da Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
 • NABİGAT-ÜZ ZÜBYANÎ

  Câhiliyet devrinde meşhur ve Suk-ı Ukaz'da hakemlik yapmış Arab şâirlerindendir. Tahminen Mi: 535-604'de yaşamıştır.
 • NABİL

  Ok yapan. * Üstad, hâzık kimse. * Irgaç.
 • NA-BİNA

  (C.: Na-binayan) Kör, a'mâ, gözleri görmez. Anadan doğma kör.
 • NA-BİNAYAN

  (Na-bina. C.) Gözü görmeyenler, a'mâlar, körler.
 • NA-BİNAYÎ

  f. Körlük, a'mâlık.
 • NABİT

  Ağaç ve nebat gibi yerden bitip büyüyen.
 • NABİTE

  Bir kabilede yeni çıkan küçük çocuk.
 • NABİZ

  Savaşçı, muharip, savaşan.
 • NABUD

  (Nâ-bud) f. Mâdum, yok olan, bulunmayan. * İflas etmiş. Perişan olmuş. * Sonradan yok olan.
 • NA-BUDMEND

  f. Yoksul, fakir.
 • NA'BÜDÜ

  Biz ibadet ederiz mânâsında fiil. ( Bak: Nun-u na'büdü)
 • NABZ

  (Bak: Nabız)
 • NABZA

  Damarın bir defa atması.
 • NABZ-AŞNA

  f. Nabızdan anlayan, mizac bilen.
 • NABZ-GİR

  f. Mizaca göre hareket etmesinden anlıyan, nabza göre davranmasını bilen.
1 2 3 4 5 6
...
50
Sonraki»