P Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • P

  Osmanlı alfabesinin üçüncü harfi olup, ebced hesâbında "b" harfi gibi iki sayısına tekabül eder.
 • PÂ (PÂY)

  f. Ayak. * Takat, mukavemet. * İz.
 • PÂ-BEND

  Ayak bağı. Köstek. Ayağa vurulan zincir. * Engel, mâni.
 • PÂ-BEND-İ TERAKKİ

  İlerlemeğe mâni olan zincir, köstek.
 • PÂ-BERCÂ

  Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır.
 • PÂ-BERCÂ-Yİ HAREKET

  Hareket etmek üzere bulunan, âmâde.
 • PÂ-BE-RİKÂB

  Hareket etmek üzere olan.
 • PÂ-BESTE

  f. Ayağı bağlı. Hareketsiz.
 • PÂ-BUS

  f. Ayak öpen.
 • PÂ-BÜREHNE

  f. Yalın ayak.
 • PÂ-CÂME

  f. Şalvar, don, çakşır. Pijama.
 • PAÇAN

  f. Saçan, saçıcı.
 • PAÇAVRE

  f. Paçavra, kirli bez.
 • PA-ÇE

  f. Küçük ayak. Pantolon, şalvar gibi şeylerin dizden aşağı olan kısmı. Paça. * Koyun, keçi ve sığır ayağı. * Koyun, keçi ve sığır ayağından yapılan yemek.
 • PAÇEK

  f. Tezek, mayıs.
 • PAÇENG

  f. Küçük pencere. * Baca, menfez delik.
 • PA-ÇİLE

  f. Karda yürüyüp yol açmak gayesiyle ayağa giyilen bir çeşit ayakkabı.
 • PAD

  f. Saklayan, hıfzeden. * Büyük, ulu. * Bekleyen, muhafaza eden, koruyan.
 • PA-DAM

  f. (Ayaktan yakalayan) Kuş tuzağı.
 • PADAŞ

  (C.: Padaşân) f. Mükâfat, ecr. * Yoldaş. Yol arkadaşı.
 • PADAŞÂN

  (Padaş. C.) f. Arkadaşlar, ayakdaşlar. * Mükâfatlar.
 • PADAV

  f. Kocakarı.
 • PADE

  f. Eşek ve sığır sürüsü. * Çoban sopası. * Yayla.
 • PADERGİL

  (Pâ-der-gil) f. Ayağı çamurda. * Mc: Davranamaz. * Sıkıntıda.
 • PADERHAVA

  (Pâ-der-hava) f. Ayağı havada. * Mc: Temelsiz, çürük.
 • PADERİKAL

  (Pâ-der-ikal) f. Ayağı köstekli, ayağı bağlı, hareketsiz.
 • PADERPA

  (Pâ-der-pâ) : f. Ayak ayağa. Yanyana.
 • PA-DEŞ

  f. Mükâfat.
 • PADGÂNE

  f. Yüksek dam. * Kapı içinde olan pencere.
 • PADİŞAH

  (Pâdşâh) f. Büyük hükümdar, sultan. Cihan sahibi. Zararı def' eden, ıslah eden, muslih.
 • PADİŞAH-I SÂNİ

  İkinci padişah.
 • PADİŞAHÎ

  f. Padişahla ilgili, padişaha ait.
 • PADZEHR

  f. Panzehir.
 • PAFERSUD

  (Pâ-fersud) f. Ayağı incinmiş, aşınmış olan.
 • PAGANDE

  f. Atılmış pamuk. * Atılmış pamuktan yapma yumak.
 • PAGUŞ

  f. Suya dalma.
 • PA-HAST

  f. Ayak altında kalmış, çiğnenmiş olan.
 • PAJEH

  f. İnleme, inilti.
 • PAJİR

  f. Panzehir.
 • PAK

  f. Temiz, saf, katıksız. Hep, tamam, mübarek, kudsi.
 • PAKAN

  (Pâk. C.) f. Temizler, pâklar. * Mc: Veliler, evliya.
 • PAKÂR

  f. Tahsildar.
 • PAKÂRÎ

  f. Tahsildarlık.
 • PAK-BAZ

  (C.: Pâk-bâzân) f. Temiz oynayan. * Mc: Sadakatli âşık.
 • PAKDAMEN

  f. Eteği temiz. * Mc: Namuslu.
 • PAK-DAMENÎ

  f. "Eteği temiz oluş" * Mc: Namusluluk.
 • PAKEND

  f. Yakut. * şarap, bâde.
 • PAKİ

  f. Temizlik, paklık. * Ustura.
 • PAKİZE

  f. Temiz, pak. Lekesiz. Hâlis, saf, katıksız.
 • PAK-MEŞREB

  Gidişi, yaratılışı temiz. İyi huylu olan.
1 2 3 4 5 6
...
14
Sonraki»