P Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • PAKT

  Fr. Akid, sözleşme, andlaşma. Siyasi anlaşma.
 • PA-KUB

  f. Çengi.
 • PAK-ZAD

  f. Temiz asıllı. Aslı temiz olan.
 • PALA

  f. Yedek at. * Asılmış, asılı. * Süzgeç.
 • PALA

  Ağzı enli, ortasına doğru daha genişliyerek ucuna doğru daralmaya başlayan kalın, kısa ve ağır kılıç.
 • PALAD

  (Pâlâde) f. Yedek at.
 • PALADE

  f. Kötü söyleyen, ayıp arayan.
 • PALAHENG

  f. Yular, dizgin. * Av veya suçlu bağlanacak kement. * Kemer. * Tazı boynuna geçirilen ağaç halka.
 • PALAMAR

  Büyük gemileri karaya bağlamak yahut demir gomneye bedel lengere rabtetmek için kullanılan halat. * Büyük halat. (O.T.D.S.) * Vaktiyle muharebelerde silâh olarak kullanılan ve yük kaldırmak için kullanılan sırıklar. (Sanat Ansiklopedisi)
 • PALAN

  f. Palan, semer, eğer.
 • PALAN-DUZ

  f. Semerci, palancı. Semer diken.
 • PALANÎ

  f. Semerci.
 • PALAR

  f. Çatı direği.
 • PALAS PANDIRAS

  Hemen, birden bire, hazırlıksız, habersiz.
 • PALAVAN

  (Pâlâven) f. Süzgeç, helvacı süzgeci.
 • PALAVRA

  (İspanyolca) Mübalâğalı söz, yalan söylenen söz.
 • PALAY

  f. (Bak: Pala)
 • PALDÜM

  f. Hayvanın semerinin ileri geri kaymaması için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış.
 • PALENG

  f. Postal. Çarık.
 • PALENG-İ FERSUDE

  Eski çarık.
 • PALİDE

  f. Süzülmüş, durulmuş. * Ziyade olmuş, büyümüş.
 • PALİKANE

  f. Büyük han kapılarının ortasındaki küçük kapı.
 • PALİKARYA

  Mc: Kabadayı, yiğit, cesur. * Rum gençleri.
 • PALUDE

  f. Süzülmüş, saf hâle getirilmiş.
 • PALUŞ

  f. Karışık.
 • PALVANE

  f. Dağ kırlangıcı.
 • PALVAYE

  f. Dağ kırlangıcı.
 • PA-MAL

  f. Ayak altında kalmış, çiğnenmiş.,
 • PA-MAL-İ ADÜV

  Düşmanların ayakları altında çiğnenmiş.
 • PAN

  Yun. "Bütün, karşı" mânasına kelimenin başına getirilerek kullanılır. Meselâ: Panzehir $ : Zehire karşı ilâç.
 • PANAYIR

  Yun. Yılda bir - iki defa muayyen bir yerde kurulan ve bir müddet devam eden büyük pazar.
 • PANDOMİMA

  Yun. Vahşi ve gürültülü karışıklık, anarşi. * Sessiz tiyatro oyunu.
 • PANDOMİMA KOPMAK

  Karışıklık çıkmak. * Seyircileri eğlendiren kavga çıkmak.
 • PA-NİHADE

  f. Ayak koymuş, ayak basmış. Gelmiş, ulaşmış, vâsıl olmuş. * Doğmuş, tevellüd etmiş.
 • PAN-İSLAMİZM

  Bütün müslümanların birleşmesi siyaseti. İttihad-ı İslâm. İslâm birliği siyaseti.
 • PANO

  Fr. Üzerine ilân, tablo, vs. asmaya yarayan levha.
 • PANZDE(H)

  f. Onbeş.
 • PANZEHİR

  Zehire karşı ilâç.
 • PAPA

  İtl. (Baba kelimesinden) Roma Katolik kilisesinin ruhâni reisi.
 • PAPAĞAN

  İtl. İnsan konuşmasını taklid edebilen bir kuş.
 • PAPEZ

  f. İnişi ve yokuşu olan yer.
 • PAPURE

  f. İki çift öküz koşulan ağır bir cins saban.
 • PA-PUŞ

  f. Ayak örten. Ayakkabı, pabuç.
 • PAR

  f. Geçen yıl, bıldır. * Para.
 • PARAFE

  Fr. Kısa imza, işâret.
 • PARAGRAF

  Yun. Düz yazıda bölümlerden herbiri.
 • PARALEL

  Yun. Müvazi. * Geo: Bütün noktaları birbirinden aynı uzaklıkta olan çizgi veya hat, düzlük, satıh.
 • PARANTEZ

  Yun. Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna konulan işaret.
 • PARAV

  f. Kocakarı, acûze.
 • PARAVAN(A)

  İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler. * Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde. * Gizleme vasıtası.