P Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • PATRİK

  Yun. Rum ve Ermeni kiliselerinin ruhâni reislerine verilen isim.
 • PATRİKHANE

  Patrik adı verilen Rum başpapazının oturduğu yer.
 • PATRİKLİK

  Osmanlı saltanatı zamanında muhtelif gayr-i müslimlerin dinî ve medenî bazı işlerini idare eden makamlar.
 • PA-YAB

  f. Kuvvet, kudret, tâkat. * Su birikintisi. * Havuzun dibi. * Kuyu basamağı. * Son, nihayet.
 • PAYAN

  f. Kenar, son nihayet, uç. * Tas: Ehl-i tarikatın ulaşacağı birlik âlemi. * Akıbet.
 • PAYBAF

  f. Çulha.
 • PAYBEND

  f. Ayakbağı. * Mani, engel. * Köstek.
 • PAYBESTE

  f. Hareketsiz. Ayağı bağlı.
 • PAYDAR

  (Pâyidar) f. İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim. * Sağlam. Muhkem. * Sermedî. * Bedi. '* Sâbit.
 • PAYDARÎ

  f. Devamlılık, süreklilik.
 • PAY-DER-GİL

  f. Ayağı çamurda. * Sıkıntıda, dertte. * Mc: Davranamaz.
 • PAY-DER-HAVA

  f. Ayağı havada. * Mc: Temelsiz, çürük.
 • PAYDOS

  f. Tatil, teneffüs, serbestlik.
 • PAYE

  f. Rütbe, derece. * Merdiven ayağı. * İlim sahibi olanların bir derecesi.
 • PAYEDÂR

  f. Rütbeli, pâyeli, itibarlı.
 • PAYEDÂRÎ

  f. İtibarlılık, rütbelilik, pâyedarlık.
 • PAY-EFZAR

  f. Ayakkabı.
 • PAY-ENDAZ

  f. Ayak atan, ayak atmış. * Büyük kişilerin geçecek olduğu yerlere serilen halı gibi şeyler. * Duvar ve möbleleri kaplamada kullanılan bir cins kumaş.
 • PAYENDE

  (C.: Payendegân) f. Payanda, destek, dayak. * Duran, sürekli.
 • PAYENDEGÎ

  f. Devamlılık, süreklilik.
 • PAY-FERSUD

  f. Ayağı incinmiş, aşınmış.
 • PAYGÂH

  f. Derece, mertebe, rütbe.
 • PAYİN

  f. Aşağı. Aşağı taraf. * Merdivenin ilk basamağı.
 • PAYİTAHT

  (Bak: Pâytaht)
 • PAYİZ

  f. Güz, sonbahar. * Yaşlılık, ihtiyarlık. * Eski, köhne, yıpranmış.
 • PAYKUB

  f. Ayak vuran. * Mc: Rakseden, köçek.
 • PAYMAL

  (Pâyimal) f. Ayak altında kalmış, mahvolmuş, telef olmuş, sürünmüş.
 • PAYMÜZD

  f. Bahşiş, ayak teri.
 • PAYTAHT

  (Pâyitaht) f. Merkez-i hükümet, başşehir, başkent.
 • PAYÛE

  (Bak: Pâ)
 • PAYZAR

  f. Ayakkabı, pabuç.
 • PAYZEDE

  f. Çiğnenmiş, ayak altında kalmış.
 • PAYZEN

  .f Ayağına pranga vurulmuş. Forsa, deniz esiri. * Suçlu. * Esir. * Hizmetçi, uşak.
 • PAZAC

  f. Ebe kadın. * Dadı, sütnine.
 • PA-ZEDE

  (Bak: Pâyzede)
 • PAZEN

  f. Pezevenk.
 • PAZİN

  f. Gecenin bir kısmı.
 • PAZİR

  Destek, payanda, dayak.
 • PAZUBEND

  (Bak: Bâzubend)
 • PEÇE

  Kadınların tesettür için yüzlerine örttükleri tüle benzer örtü. (Bak: Tesettür)
 • PEÇE

  (C.: Peçegân) İnsan veya hayvan yavrusu. * Oğlan, çocuk. * Sarmaşık bitkisi.
 • PEÇEGÂN

  (Peçe. C.) f. İnsan veya hayvan yavruları.
 • PEÇEL

  f. Üstü başı pislik içinde ve iğrenç olan adam.
 • PEDAGOG

  Yun. Çocuk terbiyecisi, mürebbi.
 • PEDE

  f. Çakmak, kav. * Kavak ağacı.
 • PEDENDER

  f. Üvey baba. Babalık.
 • PEDER

  f. Baba.
 • PEDERÂNE

  f. Babaya yakışır tarzda, pedercesine.
 • PEDERÎ

  f. Babalık, pederlik.
 • PEDERZE

  f. Çıkın, bohça.