G Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • GABANE

  Kişinin fikir ve tedbirinin zayıf ve eksik olması.
 • GABARİ

  Fr. Kara nakil vasıtalarındaki yükün yükseklik ölçüsü.
 • GABAVET

  Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık. (Fıtnetin zıddı)
 • GABAVET-İ MÜCESSEME

  Büyük ahmaklık.
 • GABB

  Sıtmanın gün aşırı tutması.
 • GABE

  Sık ormanlar, balta girmemiş koru ormanı.
 • GABEN

  Rey ve tedbirin zayıf ve eksik olması.
 • GABER

  Büyük meşakkat.
 • GABERE

  Ağaçlık yer. * Bir şey üzerine çökmüş toz.
 • GABES

  Karanlık gece. * Biraz bulanık renkte olan beyazlık.
 • GABEŞ

  (C.: Agbâş) Gecenin sonu.
 • GABGAB

  (C.: Gebâgıb) Çifte gerdan çene altı. Şakak.
 • GABÎ

  Anlayışsız, ahmak, bön.
 • GABÎ

  Ahmaklık eden, budalalık eden.
 • GABÎBE

  Sabah sağılan koyun sütünün üzerine akşam yine sağıp, ertesi güne bekletilip ekşiyen süt.
 • GABİN

  Aldatıcı, hilekâr, alışverişte hile eden.
 • GABİR

  İstikbal. * Gr: Gelecek zaman. * Kalan.
 • GABÎSE

  Keş ile karıştırılmış yağ.
 • GABÎT

  (C: Gubut) Çukur yer. * Bir dere ismi. * Üstüne mıhfe bağlanan çok kuvvetli hayvan.
 • GABİYY

  Zekâsı az olan. Geri zekâlı.
 • GABN

  Aldatmak. Hud'a. * Noksan etmek, noksanlaştırmak.
 • GABN

  Alışverişte hile ile çok kazanmak. Haram olan alışveriş.
 • GABN-I FÂHİŞ

  Bir alışverişde veyahut ticari anlaşmada taraflardan birisinin nisbetsiz şekilde fazla aldanması.
 • GABR

  Bâki olmak, ebedi olmak. * Memede kalan süt bakiyyesi.
 • GABRA

  Yeryüzü, toprak, arz. * Nebat envâından bir nev'i. * Kuraklık, kıtlık. * Çok tuzlu. * Toprak rengi.
 • GABS

  Karıştırmak.
 • GABT

  Koyun semiz mi diye el ile yoklamak.
 • GABTA

  (Bak: Gıbta)
 • GABYE

  Büyük taneli olan şiddetli yağan yağmur.
 • GAD

  Gelen, gelici.
 • GAD

  (Gadâ, gaden) Yarın, ertesi.
 • GADA

  Öğle yemeği. (Bak: Gıda)
 • GADA

  (Gazâ) (Gadat. C.) Dağ armudu ağaçları. Dikenli ağaçlar. * Ateşi uzun müddet devam eden seksek ağacı.
 • GADAB

  (Bak: Gazab)
 • GADAİR

  (Gadire. C.) Saç örgüleri.
 • GADAK

  Çok fazla, bol, kesir.
 • GADARÎF

  (Gudruf. C.) Kıkırdak kemikleri, kıkırdaklar.
 • GADAT

  Sabahın erken zamanı. Sabah vakti.
 • GADDAR

  Kahredici, öldürücü. Ahdine vefâ etmeyip hıyânet eden. Hâin, zâlim, çok zulmeden.
 • GADDARANE

  f. Acımadan, merhametsizcesine, zulmedercesine.
 • GADDARE

  Arapların cenbiyesine benzer pala nev'inden bir silâh.
 • GADE

  Bedeni yumuşak olan kadın.
 • GADEN

  Yarın, yarınki gün.
 • GADİR

  (A, uzun okunur) Gadreden, fenalık eden, zulmeden, hıyanet eden.
 • GADÎR

  Durgun su, gölcük, sel suyu birikintisi.
 • GADÎRE

  (C: Gadâir) Saç örgüsü. * Çulha çukuru.
 • GADİRÎ

  (Gadiriyye) Gölde yaşayan hayvan veya bitki.
 • GADİR-İ NEFS

  Nefse fenalık eden.
 • GADİYYE

  (C.: Gadiyyât) Tan ağarmasıyla güneş doğması arası, sabahın erken saatleri.
 • GADN

  Sarkık ve sülpük olmak.
1 2 3 4 5 6
...
26
Sonraki»