G Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • GAMM-HAR

  f. Kederlenen, hüzünlenen, tasalanan.
 • GAMM-I FİRKAT

  Uzaklık gamı, ayrılık derdi.
 • GAMM-NAK

  Gamlı, kederli.
 • GAMM-NİSAR

  f. Hüzün veren, kederli eden.
 • GAMM-PENAH

  f. Tasalı yer, kederli yer. Kederin, tasanın sığındığı yer.
 • GAMM-PERVER

  f. Keder veren, hüzünlendiren, gam artıran.
 • GAMM-ZEDE

  f. Kederli, hüzünlü, gamlı, tasalı.
 • GAMN

  Yumuşaklık.
 • GAMR

  Derinlik, suyun derinliği. Çok su, büyük deniz. * Uzun, geniş libas. * Cehalet, gaflet. * Şiddet.
 • GAMRE

  (C.: Gamerât) Tecrübesizlik, görgüsüzlük, anlayışsızlık. * İzdiham, kalabalık. * Fenalığa dalmak. * Şiddet. * Zahmet.
 • GAMS

  Yıldız kayması. * Suya dalmak.
 • GAMS

  Suyu şiddetli içmek. * Bir şeyi hakir görmek, birisine iftira etmek. * Nimete şükretmemek. * Göz yummak.
 • GAMT

  Çok yemekten dolayı midenin şişmesi. * Ağırlık olmak.
 • GAMT

  Minnetsiz ve şükürsüz olmak. * Horlamak, hakir görmek.
 • GAMTAŞ

  Gözü zayıf gören.
 • GAMUS

  Şiddetli emir. * Süngü ile vurup, ucunu diğer taraftan çıkarmak. * Karnındaki yavrusu belli olmayan deve.
 • GAMUS

  f. Manda, kömüş.
 • GAMUZ

  İtham olunan, töhmet altında bırakılan. * İçinden kan giden dişi deve.
 • GAMZ

  Kaş ve gözle işaret, göz kırpmak. * Çene veya yanak çukurluğu.
 • GAMZ

  (C.: Gamuz) Göz yummak, gizli olmak, yumuşak muamele etmek. * Kolay görerek ihmal etmek. * Çukur yer.
 • GAMZE

  Süzgün bakış.
 • GAMZE-FİGEN

  f. Gamze saçan, süzgün süzgün bakan.
 • GAMZE-İ CÂDU

  Büyüleyen gamze. Süzgün bakış.
 • GAMZE-İ CELLÂD

  Cana kıyan yan bakış.
 • GAMZE-İ DİL-DUZ

  Gönül delen süzgün bakış.
 • GAMZE-İ FETTÂN

  Câzibedar ve süzgün bakış.
 • GAMZE-İ HUNHAR

  Kan içen yan bakış.
 • GÂN

  f. Cemi' yapmak için, sonu "e" sesi ile biten kelimenin sonuna gelir bir "ek" tir. Meselâ: Bendegân $ : f. Hizmetçiler, bendeler.
 • GANA

  Kifayet, kâfi gelme. * Menfaat, fayda.
 • GANAİM

  (Ganimet. C.) Harpte ele geçen mallar. Ganimetler.
 • GANAİM-İ BAHRİYE

  Harbte ele geçirilen düşman gemileriyle, bunlara ait her türlü levâzım ve eşyâlar.
 • GANAİM-İ HARBİYE

  Harbde düşmandan alınan top, tüfek, gemi, vasıta, yiyecek, içecek vs. gibi ganimetler.
 • GANBOT

  Yapısı küçük olmakla beraber, nisbeten ağır toplarla mücehhez harp gemisi.
 • GÂNE

  f. Bazı sayıların sonlarına eklenerek "lik" halinde sıfatlar yapılır. (Meselâ: Cihâr-gâne: f. Dörtlük.)
 • GANEC

  Koca. * şeyh.
 • GANEM

  Koyun.
 • GANES

  Su içtikten sonra teneffüs etmek.
 • GANG

  ing. Haydut çetesi.
 • GANÎ

  Zengin, kimseye muhtaç olmayan, elindekinden fazla istemiyen. Varlıklı, bol.
 • GANİM

  Ganimet alan.
 • GANİMEN

  Ganimet almış olarak.
 • GANİMET

  Harpte düşmandan alınan mal. * Çalışmaksızın ele geçen nimet.
 • GANİMÎN

  Harbe bizzat iştirak edip, ganimet almağa hak kazanan muzaffer mücahidler.
 • GANİYE

  Çok hoş, çok lâtif. * Kadın şarkıcı. * Zengin kadın veya kız.
 • GANİ-Yİ MUTLAK

  (Gani-yi ale-l ıtlak) Cenab-ı Hak. Her şeye sahip ve hiç kimseye hiçbir cihetle ihtiyacı olmayan gani.
 • GANM

  Kabile ismi.
 • GANNAC

  (Gunc. dan) Çok işveli, çok nâzik.
 • GANYAN

  Fr. At yarışında birinci gelen.
 • GAR

  (Ger) f. Kelimeye eklemekle nisbet veya fâillik mânası verilir. Yapan, yapıcı mânasınadır. Meselâ:
 • GAR

  Mağara. İn. Kehf. * Defne ağacı. * Gayret. * Fesad. * Tren istasyonu. * Tıb: Beden âzalarında olan cep gibi çukur yer.