Ş Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • ŞAAB

  Ayrılmak. * Yarmak.
 • ŞAAR

  Ağaç, şecer.
 • ŞA'AR

  Kıl büken.
 • ŞAB

  (Bak: şap)
 • ŞA'B

  Ayrılmak. Dağılmak. * Islah etmek, düzeltmek. * Helâk etmek. * Kırmak.
 • ŞA'B

  (C.: şuub) Tâife, cemaat. Kabile.
 • ŞA'BAN

  (Şâbân) Arabi ayların sekizincisi. Mübârek Şuhur-u selâsenin (Üç ayların) ikincisi.
 • ŞABAŞ

  f. Alkış etme, alkışlama. Aferin deme. Bir hareketi güzel bulmaktan dolayı alkışlamak veya hediye vermek.
 • ŞABAŞHÂN

  f. Beğenip alkışlayan.
 • ŞABB

  Genç, delikanlı, yiğit.
 • ŞABBE

  Genç kadın.
 • ŞABB-I EMRED

  Bıyığı, sakalı henüz çıkmış delikanlı.
 • ŞA'BEZE

  El çabukluğu.
 • ŞAB-HANE

  f. Şap çıkarılan yer.
 • ŞABİH

  Misil olan, nazir, benzeyen.
 • ŞABUB

  (C.: Şeabib) Sağanak yağmur.
 • ŞACİNE

  (C.: Şevâcin) Ağaçlı ve meşeli dere.
 • ŞACİR

  Ayak altında ızdırap çekmek.
 • ŞAD

  f. Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar.
 • ŞADAB

  (Şâd-âb) f. Suya kanmış, sulu. Taze.
 • ŞÂD-ÂBÎ

  f. Sulu olma, suya kanmışlık. Tazelik.
 • ŞADABTER

  (şâd-âbter) f. Çok su verilmiş, fazla sulanmış.
 • ŞADAN

  f. Sevinçli, bahtiyar.
 • ŞAD-HAB

  f. Uykusu tatlı.
 • ŞADIRVAN

  Etrafında bulunan bir çok musluklardan ve bir fıskiyeden su akan havuz tarzında kubbeli çeşme. Şadırvanlar daha ziyade cami avlularında halkın abdest almaları için yapılırdı.
 • ŞADİ

  Mahkeme hademesi. Mübâşir. * İlimden, edebiyattan hissesi olan. * Nağme ile şiir okuyan.
 • ŞADİ

  f. Sevinçlilik, memnunluk, mesruriyet, gönül ferahlığı.
 • ŞADİHE

  Alından buruna varana kadar olan beyazlık.
 • ŞADKÂM

  f. Çok sevinçli.
 • ŞADMAN

  (Bak: şadüman)
 • ŞADNAK

  f. Gönlü memnun, mesrur.
 • ŞADÜMAN

  (şâd-mân) f. Mesruriyet, sevinçlilik. * Mesrur, bahtiyar.
 • ŞAE

  Diledi, istedi, murad eyledi.
 • ŞAFAK

  Tan zamanı. Güneş doğmağa yakın zaman veya güneş battıktan sonraki alaca karanlık. Gündüz. * Nahiye. Cânib. * Nasihat eden kimsenin "Nasihatım te'sir etsin, sözüm tutulsun" diye ıslah için gayret göstermesi. * Merhamet. * Harf.
 • ŞAFAK-ÂLUD

  f. şafak gibi, şafak renginde.
 • ŞAFAK-GÛN

  f. Şafak renkli, kızıl.
 • ŞAFE

  Ayakta çıkan ve dağlamayınca gitmeyen çıban.
 • ŞAFİ

  Hastaya şifa veren (Allah. C.C.). * Yeter görünen, kifayet eden.
 • ŞAFİ'

  (Şefaat. den) Şefaat eden. Bir kimsenin suçunun bağışlanması için vasıtalık eden.
 • ŞAFİÎ

  Şâfiî mezhebinden olan. (Bak: İmam-ı Şâfiî)
 • ŞAFİN (ŞEFUN)

  Göz ucuyla bakan kişi.
 • ŞAGB

  Ayıplamak. * Cidal, dövüş, niza. * Şerri tahrik etmek.
 • ŞAGİL

  İşgal eden, tutan.* Meşgul eden, meşgul edici. * Meşgul olmayı gerektiren. * Bir mülkte oturan.
 • ŞAGR

  Köpeğin bir ayağını kaldırıp bevletmesi.
 • ŞAGRABİYYE

  (C.: Şegârib) Ayak bağlamak.
 • ŞAGŞAGA

  Süngüyü vurduğu kimsede hareket ettirmek.
 • ŞAGVA'

  (C.: Şuguv) Dişleri birbirine muhalif olup kimi fazla kimi eksik olan kadın.
 • ŞAGZEBİYYE

  (C.: Şegâzib) Ayak bağlamak.
 • ŞAH

  f. Pâdişah. İran veya Afgan hükümdarlarının nâmı. * Bir yere hâkim olan zât. Sâhip. * Asıl. * Atın ön ayaklarını yukarı kaldırarak durması.
 • ŞAH

  f. Ağaç dalı. Budak. * Boynuz. Karın. * Su arkı. * Alın. * Kadeh.
1 2 3 4 5 6
...
27
Sonraki»