Ş Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • ŞAKİRÎ

  (Şakiriyye) Şakird, talebe, tilmiz.
 • ŞAKİS

  Şerik, ortak. * Hisse, nasip.
 • ŞAKK

  Yarık, çatlak. Yarılma, çatlama. * Yırtma. Kırma.
 • ŞAKK

  (Meşakkat. den) Eziyetli, zahmet verici, güç.
 • ŞAKK

  Silahlı kişi. * Şek ve şüphe eden.
 • ŞAKK-I ASÂ

  f. Değneği kırmak. * Mc: İhtilâfa sebeb olmak, topluluktan ayrılmak.
 • ŞAKK-I KAMER

  Ayın iki parça olması mu'cizesi. (Kur'ân-ı Kerimin nass-ı kat'isi ile de sâbit olan ve mütevâtir olarak da bilinen Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın parmağının işâreti ile ayın iki parçaya ayrıldığı hadisesi ki, büyük mu'cizelerindendir.)
 • ŞAKK-I ŞEFE

  Dudağını açıp konuşmak.
 • ŞAKLABAN

  Şen şatır, hoppa. Avutucu, aldatıcı. Güldürücü, soytarı.
 • ŞAKN

  Eksilmek, noksanlaşmak.
 • ŞAKŞAKA

  Doğan kuşunun veya serçenin ötmesi.
 • ŞAKUL

  (Çekül) Geo: Bir yerin umumi hattını tâyin için kullanılan âlete denir. Bir ağır cismi ip ile yüksekten sarkıtmakla bir duvarın ne derece yatık, eğri veya doğru olduğu anlaşılması gibi.
 • ŞAKULÎ

  Şâkule bağlı, onunla alâkalı, onunla nisbeti olan şey. Geo: Düşey.
 • ŞA'LA'

  Uzun, tavil.
 • ŞA'LA'

  Kuyruğu beyaz olan davar.
 • ŞAM

  (şâme. C.) Vücutta olan benler.
 • ŞAM

  Akşam. Akşam yemeği. "Şe'm, şâm" Arapçada "sol" mânâsına gelir. "Yemen" sağ demek olduğundan Hicaz'a nisbetle sol taraftaki memleketlere Şam, sağ tarafdaki beldeye de Yemen ismi verilmiştir. * Suriye ve Lübnan memleketlerine de Şam denilmiştir. * Arabların Dımışk dedikleri şehrin adı. * Nuh'un (A.S.) oğullarından "Şam"ın nesli tarafından bu memleket mâmur edildiği için Şam denildiğini söyleyenler de vardır. (Kamus)
 • ŞAM U SEHER

  Akşam sabah.
 • ŞAMAR

  t. Tokat. Belâ, musibet.
 • ŞAMAT

  (şâme. C.) Vücuttaki benler.
 • ŞAME

  f. Kadın baş örtüsü. * Arapçada: Vücuddaki ben.
 • ŞÂME-GEŞ

  f. Başına örtü alan.
 • ŞAMGÂH

  f. Akşam vakti.
 • ŞAMÎ

  Şam şehrinden olan, Şamlı. * Şam şehri ile alâkalı.
 • ŞAMİH(A)

  Ali şey, yüksek. * Mağrur, başını kaldırmış. Mütekebbir. * Tıb: Vücuddaki beyin ve kemik gibi yerlerdeki çıkıntılı, tümsek yerler.
 • ŞAMİL(E)

  Çevreleyen, içine alan, ihtivâ eden, kaplayan. * Çok şeye birden örtü ve zarf olan. * Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren.
 • ŞAMM(E)

  (şemm. den) Koklayan, koku alan. * Koklama duygusu. Burun.
 • ŞAN

  (C.: Şuun) Büyük sevap. * Şeref. * Irz, namus. * Nam, şöhret, şan, ün. * Mahiyet. * Gösteriş, çalım. * Tabiat, huy, âdet. * Hal, keyfiyet.
 • ŞANE

  f. Tarak.
 • ŞANESÂZ

  f. Tarak yapan, tarakçı.
 • ŞANEZEDE

  f. Tarakla saçları taranmış.
 • ŞANEZEN

  (C.: Şanezenân) f. Baş tarayan. * Mc: Güçlükleri çözen. Zorlukları yenen.
 • ŞANİ'

  Adavet etmek, kin tutmak mânasına "şeneân" dan ism-i fâil olup, buğz eden, kin tutan demektir. Esas murad ise; buğz edip geçmiş olan değil, buğzunda devam ve ısrar eden demektir.
 • ŞANTAJ

  Fr. Bir kimsenin suçunu veya yüz karasını meydana çıkarmak tehdidiyle menfaat sağlamaya çalışma.
 • ŞANTİYE

  Fr. Bir inşaat yerinde inşaat ve malzeme için hazırlanan yer. * Gemi tezgâhı.
 • ŞAP

  (Şep) Kim: Antiseptik bir cisim olup alüminyum ve potasyum sulfatından mürekkep, tadı buruk ve suda tuz gibi erir bir cisim. * Hayvanların ağız ve ayaklarında görülen ateşli, salgın bir hastalık ismi.
 • ŞAPE

  f. Çığ. Yuvarlandıkça büyüyen kar topu.
 • ŞAR

  f. şehir, belde.
 • ŞA'R

  (C.: Şüur-Eşâr) Kıl. Saç. * Ateş yakmak. * Cenk koparmak, kavga çıkarmak.
 • ŞA'RA

  (C.: Şüâr) Çok miktar ağaç. * Bir nevi zerdali. * Kuyruğunda dikeni olan bir cins sinek.
 • ŞARAB

  İçilecek şey. İçki. * Mey. Bâde. Hamr. İçilmesi haram olan bir içki. (Bak: Mubikat-ı seb'a)
 • ŞARAB-I TAHUR

  Temiz ve helâl olan Cennet şarabı. Cennete mahsus şurub.
 • ŞA'RANÎ

  (Hi: 899-973) Dört hak mezhebin birleşen ve ayrılan tarafları hakkında mu'teber eserleri olan meşhur bir fakihtir. Mizan-ı Şaranî ismiyle bilinen eseri meşhurdur.
 • ŞARAPNEL

  Fr. Ask: Bir çeşit top mermisi. * Top mermisinden dağılan herbir parça.
 • ŞARE

  Libas, elbise. * Heyet.
 • ŞARIK

  Çıkan, tulu' eden. * Parlayan.
 • ŞARIKA

  (C.: Şevârık) Aydınlık, nur, ziya, ışık.
 • ŞARİ'

  Şeriatı meydana koyan, teşri eden. Allah (C.C.). * Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi. * Şüru' eden, başlayan.
 • ŞARİB

  (Şürb. den) İçen. Şürbeden. * (C.: Şevarib) Bıyık.
 • ŞARİBE

  Su kenarında olan tâife.