Ü Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • ÜBAB

  Şiddetli ve taşkın sel suyu.
 • ÜBATİR

  Akrabasını arayıp sormayan kişi.
 • ÜBBEHET

  Ululuk, büyüklük, azamet.
 • ÜBEYD

  (Abd. dan) Kölecik, kulcağız.
 • ÜBHET

  (Bak: Übbehet)
 • ÜBNE

  (C.: İben) Ağaç boğumu.
 • ÜBUD

  Ürkmek.
 • ÜBÜLLE

  Basra yakınında bir harap şehir. * Bir miktar hurma.
 • ÜBÜVVET

  (Eb. den) Babalık, atalık.
 • ÜBÜVVETEN

  Babalık sıfatıyla. Atalık cihetiyle.
 • ÜCAC

  Tuzlu, acı su.
 • ÜCAHİN

  (C: Acâhine) Hizmetkâr. * Aşçı. Dost. * Deyyus.
 • ÜCEM

  (Ecme. C.) Sık ağaçlık yerler.
 • ÜCRA

  f. Pek uçta ve kenarda olan. Uzak. (Bu kelime, Arapça zannedilerek "hücra" yazılması yanlıştır.)
 • ÜCRET

  Hizmet karşılığı verilen şey.
 • ÜCUM

  Kale.
 • ÜCUN

  Suyun renginin ve tadının bozulması.
 • ÜCUR

  (Ecir. C.) Ecirler, sevablar.
 • ÜCURAT

  (Ücret. C.) Ücretler.
 • ÜCÜMM

  Medine ehlinin taştan yaptıkları hisar. * Sığınacak yer. * Damlı dört köşeli ev.
 • ÜDEBA

  (Edib. C.) Edibler, edebiyatçılar. * Edeb sâhibleri. Zarif kimseler.
 • ÜF

  Kulak kiri. * Tırnak arasında olan kir. * Hüzün ve kedere işaret eden kelime.
 • ÜFÇE

  f. Bostan korkuluğu.
 • ÜFF

  Of!
 • ÜFFE

  Necis, pis.
 • ÜFHUD

  Yetişmiş çocuk.
 • ÜFHUS

  (C.: Efâhis) Kayalarda olan kuş yuvası.
 • ÜFKUHE

  Şaşılacak şey.
 • ÜFN

  Hamâkat, ahmaklık.
 • ÜFNUN

  Hâl. Nev, çeşit. Saçma sapan söz. Dedikodu.
 • ÜFTADE

  f. Düşmüş. Fakir, biçare. * Âşık, tutkun.
 • ÜFTADEGÂN

  (Üftade. C.) f. Düşkünler. Tutkunlar. Âşıklar.
 • ÜFTADEGÎ

  f. Düşkünlük, biçarelik.
 • ÜFTAN

  f. Düşen. Düşerek.
 • ÜFUK

  (Efk) Yalan söylemek. * Kaçmak. * Bir işten sapmak.
 • ÜFUL

  Batmak, kaybolmak. * Mc: Ölmek.
 • ÜF'ULE

  Vazife, görev.
 • ÜF'UVAN

  Erkek yılan.
 • ÜFÜRRE

  Karışmak.
 • ÜHBE

  Yolculuk veya asker için hazırlanmış elbise ve malzeme. * Süt.
 • ÜHCİYYE

  (Ühcüvve) Hicvetmeğe sebep olan şey.
 • ÜHCÜVVE

  Hicvetmeğe sebep olan şey. * Yerme, hicvetme.
 • ÜHKUME

  Alaylı söz veya hal.
 • ÜKEL

  (Ükle. C.) Lokmalar.
 • ÜKİLE

  Gıybet.
 • ÜKL

  (Ükül) Meyve, yiyecek, azık. * Zekâ.
 • ÜKLE

  (C.: Ükel) Lokma.
 • ÜKNE

  Çukur içinde olan kuş yuvası.
 • ÜKRE

  Yuvarlak nesne. Top. * Çukur.
 • ÜKRUME

  Kerem, bahşiş, lütuf.