H Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • HA

  f. "İşte!" mânasınadır. * Cemi edatıdır. Kelimelerle birleşerek onları çoğul yapar. Meselâ: Ayine-hâ : Aynalar. Der-hâ : Kapılar. Esb-hâ : Atlar. Zülüf-hâ : Zülüfler.
 • HA

  harfinin ismidir. Ebcede göre beş sayısına delâlet eden ( ) harfi, mehmusedendir. Bazan başka harfe yâni "yâ" veya "hemze" veya "elif"e kalbolur. Bir kelimenin evveline ve âhirine ilâve edilebilir. Arabçada beş vecih üzere müstameldir:1- Zamir olarak, nasb ve cerr yerlerinde kullanılır.2- Gaib harfi olur. Mücerret gaib mânasına gelir: ( Ebûhu: Onun babası) kelimesinde olduğu gibi.3- Sekte "Hâ"sıdır. Kelimenin sonunda olan harekeyi veya harfi beyan için diğerine eklenir. ( Mâ-hiye) ve ( Hâ-hünâ) da olduğu gibi.4- Soru hemzesinden değişmiş olan "hâ" dır.5- Müennes işareti olan "hâ" dır.
 • HA

  Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder. şeklinde okunursa: Haram şey, haşarı yüzsüz kadın mânâlarına gelir.
 • HA

  Kelime-i tenbihtir. İşaret ismi olan Zâ ve Zi kelimeleri ile Hâzâ Hâzihi Hâzâke gibi. Bundan başka "hâ" tenbih edatı olarak kelimeye dâhil edilir. (Hâzâ ) da olduğu gibi yakını ifade eder. İşaret ismi veya nida olur. (Eyyühâ ) daki gibi.
 • HA(Y)

  f. Çiğneyen mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şeker-hâ : Şeker çiğneyen. * Mc: Tatlı sözlü, güzel ve dokunmaz sözler söyleyen.
 • HAB

  f. Uyku. Rü'yâ.
 • HAB'

  Gizli, saklı, hafi. * Gizlemek, örtmek, setretmek.
 • HAB (HÂBE)

  Günah. Suç.
 • HABAB

  (Habâbe) Son derece muhabbet. * Su üzerindeki hava kabarcığı.
 • HABAİB

  (Habibe. C.) Habibeler, sevgili kadınlar.
 • HABAİK

  (Habike. C.) Kehkeşanlar, samanyolları. * Çizgiler.
 • HABAİL

  (Hibale. C.) Ağ, tuzak, bağ, kement.
 • HABAİL-İ MEVT

  Ölümün sebepleri.
 • HABAİL-ÜŞ ŞEYTAN

  Şeytanın tuzakları. * Kadınlar.
 • HABAİS

  (Habise. C.) Kötülükler. Murdar ve pis şeyler.
 • HABAK

  f. Mandıra, ağıl. * Dört yanı bir duvar veya set ile çevrilmiş yer, avlu.
 • HABAL

  Bozulma, düzensizlik. Karma karışıklık. * Sıkıntı, hüzün, keder, üzüntü.
 • HABALA

  (Hublâ. C.) Gebeler.
 • HABALEYAT

  (Habâlâ. C.) Hâmileler, gebeler.
 • HAB-ALUD

  Uykulu. Uyku karışık.
 • HABAR

  (C.: Habârât) İmzâ. Mühür, damga.
 • HABARAT

  (Habâr. C.) İmzâlar. * Damgalar.
 • HABARÎR

  (Hıbrîr. C.) Dağçiçekleri. Dağda yetişen çiçekler.
 • HABASET

  (Hubs) Murdarlık, pislik, kötülük.
 • HABAT

  Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz. * Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.
 • HABAYA

  Gizli işler, gizli şeyler. * Defineler.
 • HABAZ

  Hareket. * Bâtıl olmak. * Eksilmek.
 • HABB

  Aldatıcı, kurnaz, hileci, hilekâr. * Denizin kabarması, denizde dalga olması.
 • HABB

  Tane, çekirdek. * Yuvarlak olarak hazırlanmış ilâç. * Buğday tanesi veya buna benzer tohum.
 • HABBAL

  (Habl. dan) Urgan ve ip satan kimse.
 • HABBAR

  Terzi. * Mürekkepçi.
 • HABBAS

  Zindancı, gardiyan, hapseden.
 • HABBAT

  (Habbe. C.) Habbeler, tohumlar, tâneler. * Haplar.
 • HABBAZ

  (Hubz. dan) Ekmekçi. Ekmek yapan veya satan kimse.
 • HABBAZÎ

  Ekmekçilikle ilgili.
 • HABBE

  Tane. Tohum. * İhtiyaç. * Parça. * Dirhemin 1/48 kadarı.
 • HABBE

  Gammazlık yapan kadın. (Müz: Habb)
 • HABBE (HUBBE)

  Yol, tarik.
 • HABBET-ÜL KALB

  (Bak: Süveydâ)
 • HABBET-ÜS SEVDA

  Çörek otu.
 • HABBEYİ KUBBE YAPMAK

  Değeri olmayan bir şeye çok fazla ehemmiyet vermek. Zihinde büyütmek.
 • HABBEZA

  Ne güzel, ne sevimli, ne hoş mânâsında bir takdir edatıdır.
 • HABBÜL BÜLUĞ

  (Habb-ül büluğ) Erginlik çağındaki erkek ve kız çocukların yüzlerinde ve alınlarında çıkan sivilceler.
 • HABC

  Devenin ot yemekten dolayı karnının şişmesi. * Vurmak.
 • HABC

  Vurmak, darbetmek.
 • HABCAME

  f. Gecelik ve pijama gibi gece uyurken giyilen elbise.
 • HAB-DİDE

  f. "Rüya görmüş." Büluğa ermiş genç.
 • HABE

  Zarara ziyana uğradı (mânâsına fiil).
 • HABE

  f. Sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma.
 • HABEB

  Aldatma, kandırma. Hile, kurnazlık.
1 2 3 4 5 6
...
101
Sonraki»