H Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • HÂCET-MENDÎ

  f. Muhtaçlık, ihtiyaçlı olma.
 • HÂCETREVA

  İhtiyacı gideren, ihtiyaç olan bir şeyi te'min eden.
 • HACEVCA'

  Uzun ayaklı adam. * Uzun adam.
 • HACEZE

  Zâlimler.
 • HACFE

  (C.: Hucuf) Sade demirden olan kalkan.
 • HACHACE

  Gizlenmek.
 • HACHACE

  Korkudan melul olmak. * Sırrını demek isteyip yine dememek.
 • HACI

  (C.: Hüccâc) Hacc farizasını yerine getirmiş olan müslüman.
 • HACIYATMAZ

  Dibindeki ağırlıktan dolayı yere ne şekilde bırakılırsa bırakılsın, dik bir durum alan oyuncak. * Mc: Zor durumlarda kendisini çabucak toparlamayı beceren kişi.
 • HACÎ

  (Hicv. den) Hiciv yazan, hicveden, yeren.
 • HÂCİB

  Perde. * Perdeci. Kapıcı. * Eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında Devlet Reisinin en yakın me'muru. Vezirler veya âmirler. * Kaş.
 • HÂCİBEYN

  İki kaş.
 • HÂCİB-İ BÂRİ

  Cebrail (A.S.)
 • HÂCİB-İ YEMİN

  Sağ kaş.
 • HÂCİB-İ YESAR

  Sol kaş.
 • HACÎC

  (Hâcc. C.) Hacılar.
 • HACİD

  Uyuyucu, uyuyan.
 • HACİF

  Karın gurultusu.
 • HACİL

  Otu çok olan yer.
 • HACİL

  Ayaklarından üç tanesi beyaz olan at.
 • HACİL

  Utanmış. Utanan. Utanmaktan yüzü kızaran.
 • HACİM

  (Bak: Hacm)
 • HACİM

  Saldıran. Hücum eden.
 • HACİN

  Küçük hayvan. * Büluğdan önce evlenmiş olan kız.
 • HACİR

  Hicret eden. Bir yerden bire yere göçen. * Sayıklıyan.
 • HACİRE

  (C.: Hâcirât) Terbiye sınırlarına sığmayan kötü söz ve hezeyan. * (C.: Hevâcir) Günün en sıcak anları.
 • HACİRÎ

  Yapıcı, kurucu.
 • HACİS

  Tasa, keder, hüzün, gam. * Hâtıra. Kalb ve hissin en derin ve gizli sesleri.
 • HACİSE

  (C.: Hevâcis) Merak, kalbe gelen endişe.
 • HACİYAN

  (Hâcı. C.) Hacılar, hacc farizasını yerine getirmiş olan müslümanlar.
 • HACİZ

  Ayıran. Bölen. * Vücudun içindeki bazı uzuvları ayıran karın zarı gibi zarların adı. * Haczeden. Borcunu ödeyemeyenin diğer mallarına el koyan. * Tıb: Bâdemin içindeki bazı oyukları ayıran bölme zarlarına denir. (Bak: Hicab)
 • HACL (HİCL)

  (C.: Ahcâl-Hucul) Köstek. * Bukağı. * Küçük deve yavruları.
 • HACLA'

  Ayakları beyaz olan koyun.
 • HACLE

  (Haclegâh) f. Gelin odası. Gerdek odası.
 • HACLET

  Şaşırma, acaibine gitme, taaccüb. * Utanma, arlanma.
 • HACLET-ÂVER

  f. Utanç verici, utandırıcı.
 • HACLET-DİH

  f. Utanç verici, utandırıcı.
 • HACLET-ENGİZ

  f. Utandırıcı, sıkıltıcı.
 • HACM

  (Hacim) Bir cismin kapladığı yer. Cirm. Cüsse. * Emmek. Massetmek.
 • HACMEN

  Büyüklükçe. Hacim bakımından.
 • HACM-İ İSTİABÎ

  Bir şeyin içine alabildiği miktar.
 • HACR

  (Hicr) Men'etmek. Birisine bir şeyi yasak etmek. Malını kullanmaktan men'etmek. * Kucak. Ağuş.
 • HACRA'

  Taş gibi katı ve sert olan şey.
 • HACREN

  Malını kullanmaktan menetmek suretiyle.
 • HACUC

  şiddetli esen rüzgâr.
 • HACUN

  Eğrilik. * Uzak. * Mekke'de bir dağ.
 • HACUR

  (C.: Hucerât) Dere kenarı.
 • HACZ

  Men'etmek. Mâni olmak. * İki şeyin arasını ayırmak. * Alacaklı, borçludan alacağını alabilmesi için borçlunun malına el konulmak.
 • HAÇ

  (Ermeniceden) Put. Haç. İstavroz.
 • HAD

  f. Çaylak kuşu.HAD' (Hıd') : Aldatmak. * Dühul etmek, girmek. * Kurumak.