H Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • HABİL

  İlk insan Hz. Adem'in (A.S.) oğullarından birinin ismi.
 • HABÎL

  Yiğit, bahadır, genç, delikanlı. * Tuzak, ağ.
 • HABİLE

  Gebe, hâmile, yüklü.
 • HABÎN

  Zakkum ağacı.
 • HABİR

  Haberli. Haberdar. Agâh. Âlim. Arif-i billâh. * Herşeyi bilen Allah (C.C.)
 • HABİR

  Taze ve yeni şey.
 • HABİRÂNE

  f. Bilgili ve haberdar olana yakışır şekilde.
 • HABİS

  Bağışlanan şey. Mukabilinde bir ücret istenmeyen şey. Parasız olarak verilen nesne.
 • HABİS

  Hapseden. Tutan. Hapishâneye atan.
 • HABÎS

  (Hubs. dan) Fesadcı. Hilekâr. Alçak tabiatlı. Kötü. Pis.
 • HABİS(A)

  Un helvası.
 • HABİSTAN

  f. Yatakhane, yatak odası.
 • HABÎT

  Fâsid, yaramaz, bozuk.
 • HABİYE

  (C: Havâbi) Küp. * Küçük havuz. * Kuyu.
 • HABK

  Bükmek. * Sağlam yapmak. * İyi dokumak.
 • HABL

  İp. Urgan. Halat. * Tıb: Vücudda ip gibi olan âzalar.
 • HABL

  Bir şeyin bozulması. Noksan olmak. * Delirmek.
 • HABL-İ MEVHUM

  Mc: Daima olacak gibi görünüp de gittikçe uzaklaşan istek, gaye. Mevhum ip.
 • HABLULLAH

  Allah'ın ipi. Kur'an-ı Kerim. Allah'a kavuşma vasıtası. İhlâs. İtaat. Cemaat.
 • HABL-ÜL MESAKÎN

  Sarmaşık bitkisi.
 • HABL-ÜL METİN

  Sağlam ip. * Mc: İslamiyet. Kur'an-ı Kerim.
 • HABL-ÜL VERİD

  Şah damarı. Atar damar.
 • HABN

  Eteğini kaldırmak. * Bir şeyi kabzetmek, almak.
 • HABN

  Karnın şişmesi.
 • HABNA'

  Çıbanları olan kadın.
 • HABNADİDE

  (Hâb-nâdide) f. Büluğa ermemiş çocuk. Erginlik çağına gelmemiş erkek veya kız.
 • HAB-NAK

  f. Uykusu gelmiş kimse, uykulu kişi.
 • HABNAME

  f. Rüya kitabı.
 • HABR

  (C.: Ehbâr) Alim ve sâlih kimse. Bilgili. Ehl-i ilim. * Ferahlık. * Nimet, vüs'at. * Refah, sürur. (Bak: Hibr) * Tıb: Dişlerin beyazına ârız olan sarılık.
 • HABR

  (C: Hubur) Büyük tuluk.
 • HABRA'

  (C: Habâri-Haberât) Sedir ağacı biten düz yer. Yumuşak yer.
 • HABREKÎ

  Kene böceği.
 • HABRENCE

  Güzel yemek. * Yumuşak.
 • HABRÎR

  Şey mânâsına gelir bir isim.
 • HABR-ÜL ÜMMET

  Ümmetin âlimi, meşhur âlim.
 • HABS

  Hapis, alıkoyma, bir yere kapatıp dışarı çıkarmama. Salıvermeme. * Zaptetme, tutma.
 • HABS

  Murdar, pis. Çirkin. * Ayıp, günah.
 • HABS

  Bir kaç şeyi birden karıştırmak.
 • HABS-İ BEVL

  İdrarını tutma.
 • HABS-İ DÜMÛ'

  Metanet gösterip gözyaşlarını zaptetme.
 • HABS-İ MÜNFERİD

  Tek başına olan hapis. Hapishanede bir kişilik hücre. * Ehl-i dalâlet için olan ölüm ve kabir.
 • HABŞ

  Cemetmek, toplamak.
 • HABT

  Yanlış hareket. * Maktulün kanının heder olması. * Bozma, ibtâl etme, muteberliğini kaybettirme. * Bir bahis veya münazarada karşısındakinin hatasını isbat ile onu ilzam edip susturma.
 • HABT

  (C.: Ahbât) Sükun. Huşu. * Sönmek. * Çukur yer. * Düz yer.
 • HABT

  Şiddetli vurmak. Önünü görmeyerek körcesine basıp yürümek. * Yanılmak, unutmak, hatâ etmek. * Fesada vermek. * Hiç umulmayan birisinden yardım istemek. * Cin çarpmak.
 • HABT U HATA

  Düzensizlik, yanlış, hata.
 • HABT-İ A'MÂL

  İrtidad eden, yâni dinden çıkan bir kimsenin, dindar iken yapmış olduğu ibadetlerinin ibtâl olup sevapsız kalması.HABTER : Kısa boylu.
 • HABUL

  Hurma ağacına çıkarken kullanılan urgan.
 • HABUS

  Galip kimse.
 • HABY

  (C.: Hıbâyâ) Örtmek. * Gizli olan.