M Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • MA'

  Yer yüzüne yayılıp döşenmek.
 • f. Biz mânasınadır. (Bak: Şahıs zamiri) * Mim ile elif harfinden ibâret "Mâ". Arabçada muhtelif isimleri vardır. Ve çeşitli mânalara gelir. Cansız şeylere işaret eder. "Şu nesne, o şey ki..." mânâlarına gelerek kelimelerle birleşir. Meselâ: (Mâ-ba'd: Sondaki, alttaki.)
 • MÂ'

  Su. Ab.
 • MAA

  (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.)
 • MAAB

  Ayıp, eksiklik. * Ayıp şey, utanılacak nesne, ayıp yeri.
 • MAABİD

  (Meâbid) (Mabed. C.) İbadet edilen yerler. Mâbetler. * (Abd. C.) Hizmetçiler. Kullar.
 • MAABÎD

  (Ma'bud. C.) Ma'budlar.
 • MAABİD-İ İSLÂMİYE

  İslâm mâbetleri. Mescid ve câmiler.
 • MAABİR

  (Ma'ber. C.) Köprüler, geçitler, kemerler.
 • MAACİL

  (Ma'cel. C.) Yollar,
 • MAACÎN

  (Ma'cun. C.) Macunlar. Hamur kıvamındaki yoğurulmuş şeyler.
 • MAAD

  (Meâd) (Avdet. den) Âhiret. Dönülüp gidilecek yer. * Dönüş. * Ahiret işleri. Uhrevi işler.
 • MAADA

  Başka. Fazla. Bundan gayrı. (Bak: Adâ) (İstisnâ kelimesidir)
 • MAADİN

  (Maden. C.) Madenler.
 • MAAFİR

  Hemedan'da bir kabilenin adı.
 • MAA-HAZA

  Bununla beraber. Bununla birlikte.
 • MAAHİD

  (Ma'hed. C.) Buluşma yerleri. Anlaşma yapılan ve sözleşilen yerler.
 • MAAHU

  Onunla beraber. Onunla.
 • MAAK

  Meslek, mezheb. * Sığınacak yer.
 • MAAKAT

  Derinlik.
 • MAAKID

  (Ma'kad. C.) Ma'kadlar, akdedilecek yerler. Toplantı yerleri. * Düğümler. Düğüm yerleri veya noktaları.
 • MAAKIL

  (Ma'kıl, Ma'kale ve Ma'kule. C.) Sığınacak yerler. * Kan pahaları.
 • MAAKIM

  (Ma'kım. C.) Eklemler, eklemeler.
 • MAAKKA

  Çocuğun, anababaya isyan etmesi. Veledin valideyne itaatsizliği.
 • MAAL

  Yükseklik. İlerilik. Şereflilik.
 • MAALCEMAA

  (Maa-l-cemâe) Cemaatle beraber, cemaatle birlikte.
 • MAALEM

  İz. Eser. Nişân. * Dinî mes'ele.
 • MAAL-ESEF

  Yazık ki. Maalesef.
 • MAAL-FARIK

  Yanlış olarak. Farklı olarak. Farklı olmakla beraber.
 • MAAL-FARZ

  Farzedilerek. Doğruluğu kabul edilmekle. Kabul edilmiş sayılmakla.
 • MAAL-GAYR

  Başkası ile birlikte. Gayrısı ile.
 • MAALÎ

  şerefler. Yükseklikler. * Yüksek fikirler. * şerefli vazifeler.
 • MAALİF

  (Ma'lef. C.) Ot, saman gibi yem konan yerler. Samanlıklar.
 • MAAL-İFTİHAR

  İftiharla. Sevinerek. Kemal-i şevk ile.
 • MAALİM

  (Ma'lem. C.) Dinî inançlara, itikadlara dair mes'eleler. * İzler. Nişanlar. Eserler.
 • MAALİYAT

  İnsan aklının yetişemediği veya zor yetiştiği yüksek fikir ve derin bilgiler.
 • MAAL-KERAHE

  Kerih, çirkin, kötü olmakla beraber. Kerahetle beraber. Mekruh olarak.
 • MAAL-KİFAYE

  Kâfi olmakla, yetmekle beraber.
 • MAAL-MEMNUNİYYE

  Memnun olmak suretiyle. İsteyerek. Gönül rızası ile. Memnuniyetle.
 • MAAMİ'

  (Ma'maa. C.) Ateş çatırtıları.
 • MAAN

  Menzil, mekân.
 • MAAN

  Birlikte. Beraber.
 • MAANÎ

  (Mâna. C.) Mânalar. * Belâgatın üç şubesinden biri. Lafzın muktezâ-yı hâl ve makama uygunluğuna mahsus bir ilim adı. (Bak: Belâgat)
 • MAANÎ-İ KUDSİYYE

  Kudsi mânâlar.
 • MAANÎ-İ MEDLULE

  Anlaşılan mânâlar.
 • MAANÎ-İ MUKADDESE

  Mukaddes mânâlar.
 • MAANÎ-İ MÜTEZAHİME

  Bir kelimenin çok mânaya gelip birbiri ile yarışma hâli.
 • MAANÎ-İ SÂNEVİ

  İkinci derecedeki mânâlar. İşarî, mecazî, remzî mânâlar gibi.
 • MAANÎ-İ ÛLÂ

  Evvelki mânâlar, vesileler.
 • MAAR

  Ar ve hayâya sebep olacak şeyler.
1 2 3 4 5 6
...
118
Sonraki»