M Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • MÂDER

  f. Ana. Çocuğu doğuran. Ümm.
 • MÂDERANE

  f. Annece. Anaya yakışır surette.
 • MÂDERENDER

  f. Üvey ana.
 • MÂDERÎ

  f. Analık. Annelik.
 • MÂDERZÂD

  f. Anadan doğma. Anadan doğduğu gibi.
 • MADG

  Çiğneme. Ağızda çiğneyiş.
 • MADGARE

  Mukabil iki tarafın şiddetli hücumları ile meydanda gelen savaş.
 • MADHEK

  Maskara. Gülünecek şey. Soytarı. Komik.
 • MADİH

  Keskin.
 • MADİH

  (Medh. den) Öven, medheden.
 • MA'DİL

  Sapılacak yer. Ma'dul.
 • MA'DİN

  (C: Meâdin) Hak Teâlâ'nın yerde halk ettiği. * İkamet ettikleri mevzi.
 • MADİYAN

  f. Dişi at. Kısrak.
 • MADREB (MADRIB)

  (C.: Madarib) Darb edilecek, vurulacak yer. * Kakma, çakma yeri.
 • MADREBE

  Kılıncın ağzı.
 • MADRUB

  Vurulmuş. Döğülmüş. Çarpılmış. Darbolunmuş. * Damgalanmış. * Mat: Darbedilen (çarpılan) sayı.
 • MADRUBEYN

  Mat: Birbirine çarpılan iki sayıdan herbiri.
 • MADRUS

  Örülerek yapılmış. Örülmüş şey.
 • MA'DUD

  Hesabedilen. Sayılan. Addedilen. * Muayyen. Belli.
 • MA'DUDAT

  Yumurta gibi sayı ile satılıp alınan şeyler.
 • MA'DUM

  Mevcut olmayan. Yok olan. Yok.
 • MA'DUMAT

  Yok olanlar. Yokluklar.
 • MA'DUMAT-I HÂRİCİYYE

  İlm-i İlâhide olup, maddi vücudu olmayan şeyler.
 • MA'DUMAT-I MÜMKİNE

  Var olacağı ilm-i İlâhîde mâlum olup, henüz mevcud olmayan hâdisat.
 • MA'DUMİYET

  Yokluk, ma'dumluk, yok olma.
 • MA'DUM-ÜL CİSİM

  Cismi olmayan.
 • MA-DUN

  Aşağı. Alt. Alt derece.
 • MA-FAT

  Kaybolan. Fevt olan. Elden çıkan şey. Kaybedilen.
 • MA-FEVK

  Üstünü. Üstün olanı. * Bir şeyin üstü, üst tarafı. Baş.
 • MA-Fİ-HA

  İçindekiler. O şeyin içinde olanlar.
 • MA-Fİ-L BAL

  Gönülde olan maksad ve meram. (Mâ-fi-z zamir de denilir.)
 • MA-Fİ-L YED

  Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları.
 • MA-Fİ-L-BAB

  Kapı içinde. Bir kitabın içindeki bölümde (babda) olan şey.
 • MA-Fİ-Z ZAMİR

  Kalbde ve gönülde olan.
 • MAFSAL

  Tıb: Vücuddaki kemiklerin ekli olan oynak yerleri. Eklem.
 • MAFSAL-I MÜTEHARRİK

  Tıb: Oynar eklem.
 • MAFTUR

  (Fıtrat. dan) Yaradılışta olan. Fıtratta bulunan. * Yaradılmış.
 • MA'FUC

  Dübürüne vurulmuş.
 • MA'FUN

  Bozulmuş ve çürümüş şey. * Kokmuş et.
 • MA'FÜVV

  Suçu afvedilmiş. Bağışlanmış. * İstisnâ edilmiş, müstesnâ kılınmış, ayrı tutulmuş.
 • MAGABBE

  Akıbet, son, netice.
 • MAGABIT

  İmrenilme. Gıpta edilme.
 • MAGABİN

  (Magben. C.) Kasıklar, uyluk kemikleri.
 • MAGAFİR

  Çirkin kokulu bir zamk.
 • MAGAFİR

  (Miğfer. C.) Çelik başlıklar, miğferler.
 • MAGAK

  f. Çukur.
 • MAGAKÇE

  f. Küçük çukur. Çukurcuk.
 • MAGALE

  şer, kötü.
 • MAGALIB

  Üstün gelen, galebe eden.
 • MAGALIK

  (Mağlak. C.) Kilitler, sürmeler.