M Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • MAGAMİZ

  Ayıplı, ayıplanmış.
 • MAGAMİZ

  (Magmaz. C.) Karanlık yerler. Karanlık ve çukur yerler.
 • MAGANİ

  (Magni. C.) Evler, hâneler, menziller.
 • MAGANİM

  (Magnem. C.) Ganimetler. Düşmandan ele geçirilen mallar.
 • MAGARAT

  (Magare. C.) Mağaralar.
 • MAGARE

  (C.: Magarât) Mağara.
 • MAGARİB

  (Magrib. C.) Batılar, magribler, garplar. * Akşamlar.
 • MAGARİM

  (Magrem. C.) Diyetler. * Ödenecek borçlar.
 • MAGARİS

  (Magris. C.) Fidanlıklar, fidan bahçeleri.
 • MAGAS

  (C: Emgâs) Kıymetli iyi deve.
 • MAGASİL

  (Magsel ve Magsil. C.) Gusülhâneler, yıkanılacak yerler.
 • MAGAVİR

  (Mugâvir. C.) Kıtal eden, harbeden, çarpışan.
 • MAGAZİ

  Muharebeye âit hikâyeler. Gazâ hikâyeleri. * Savaşlar, muharebeler, gazalar.
 • MAGAZİN

  Çeşitli mevzulardan bahseden resimli mecmua.
 • MAGBAT

  (C.: Magabit) Gıpta edilecek ve imrenilecek yer.
 • MAGBEN

  (C.: Magabin) Uyluk kemiği. Kasık.
 • MAGBUN

  (Gabn. dan) Alışverişte aldanmış olan. * Şaşkın. Şaşırmış.
 • MAGBUNİYET

  Şaşkınlık.
 • MAGBUT

  (C.: Magabit) İmrenilmiş, gıpta edilmiş.
 • MAGD

  Kurutan otu. * Yerüç otu.
 • MAGDUB

  Hiddet ve gadaba uğramış. Doğru ve hak dini tanıyamamış ve rahmetten mahrum kalmış. Lütf-u İlâhîden mahrum olmuş. * Fık: Gasbolan mal.
 • MAGDUBEN

  (Gadab. dan) Öfke ve hiddet ile. Gadap ile.
 • MAGDUBUN MİNH

  Fık: Malı gasbolan kimse.
 • MAGDUR

  (Mağdur) Gadre, haksızlığa uğramış ve gadir görmüş.
 • MAGDURE

  Mağdur kadın. Haksızlığa uğramış ve gadir görmüş kadın veya kız.
 • MAGDURİYYET

  Mağdurluk. Gadre uğramış kimsenin hali.
 • MAGFELE

  Dudak altında biten kılların çevresi.
 • MAGFİRET

  (Mağfiret) Cenab-ı Hakk'ın kullarının günahlarını örtmesi, affetmesi, rahmeti ile lütfu.
 • MAGFİRET-İ İLÂHİYE

  Allah'ın mağfireti, affetmesi.
 • MAGFUR

  (Mağfur) Rahmetlik olmuş. Günahlarının afvı için kendine dua edilmiş olan. Allah'ın, kendisini affı için dua edilen ölmüş kimse.
 • MAGİB

  Kaybolma.
 • MAGİN

  Mazaryon otu.
 • MAGİZ

  İçinde ağaç bitmiş olan su birikintisi.
 • MAGL

  Yürek ağrısı, kalp ağrısı.
 • MAGLAK

  Kilitlenecek yer.
 • MAGLATA

  Mugalata. Boş ve mânasız söz. Zihin yanıltmak için söylenen saçma sapan söz.
 • MAGLATA-İ ŞEYTANİYE

  İnsanları aldatmak ve yoldan çıkarmak için söylenen karıştırıcı sözler. Şeytanın insan kalbine vesvese vermesi.
 • MAGLATA-İ VEHMİYYE

  Vehmin, insanı yanıltmak için yanlışı doğru göstermesi.
 • MAGLE

  Yılda iki kez doğuran koyun ve keçi.
 • MAGLUB

  (Mağlub) Yenilmiş. Kendisine galib gelinmiş. Yenilen kimse.
 • MAGLUBANE

  f. Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde.
 • MAGLUBİYYET

  Yenilme. Bir kuvvetlinin idaresi altında bulunuş.
 • MAGLUK

  Kapalı. Kilitli.
 • MAGLUL

  Susuz kalmış. Su sıkıntısında bulunan. * Eli bağlı. Zincirle bağlanmış kimse. * Hapsedilmiş olan.
 • MAGLUL-ÜL YED

  Eli bağlı.
 • MAGMA

  yun. Jeo: Yanardağlardan çıkan hamur kıvamındaki yoğun madde.
 • MAGMAG

  Boğaz düdüğü. * Yemeği yağlı yapmak.
 • MAGMAGA

  Karışmak, ihtilat.
 • MAGMAS

  (C: Megâmıs) Çok fazla çukur olan yer.
 • MAGMUM

  Gamlı. Kederli. Tasalı. Sıkıntılı. * Bulutlu. Kapalı.