M Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • MAGMUMÂNE

  Kederlice. Gamlı olarak. * Mübhem olarak.
 • MAGMUMİYET

  Kederli, gamlı olma. * Hava bulutlu ve kapalı olma.
 • MAGMUR

  Şöhretsiz. Adı sanı silinmiş olan. * Harap. Yıkık.
 • MAGMURİYET

  Mağmurluk, viranlık, haraplık. * Adı sanı kaybolmuş.
 • MAGMUZ

  Kabâhatli, suçlu.
 • MAGN

  (C: Megân) Menzil.
 • MAGNA

  Durmak.
 • MAGNATIS

  Mıknatıs.
 • MAGNEM

  (C.: Maganim) Ganimet. Harpte düşmandan ele geçirilen mal.
 • MAGNETİK

  yun. (Manyetik) Mıknatıs gibi çekici kuvveti olan.
 • MAGRE

  (C: Migrât) Aşı dedikleri kırmızı balçık.
 • MAGREFE

  Geniş yer.
 • MAGREM

  Bir şeye çok düşkün, haris kimse. Tutkun. Aşık. * Borçlu. * Zarar, ziyan. * Cürüm, cinayet.
 • MAGRES

  Fidan bahçesi. Fidanlık.
 • MAGRİB

  (Mağrib) Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet. Akşam vakti. Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye'ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı.
 • MAGRUK

  Gark olmuş. Suda batmış olan.
 • MAGRUKÎN

  (Mağruk. C.) Suda Boğulanlar.
 • MAGRUR

  (Mağrur) Gururlu. Boş bir şeye güvenen. Fâni ve faydasız şeylere güvenip kendini aldatan. Mütekebbir. Kibirli kimse. Müteazzım.
 • MAGRURANE

  f. Gururlanarak. Kendini beğenircesine. Kibirlenerek. Güvenilmesi boş olan şeye güvenip kendini aldatırcasına. (Sen ey mağrur nefsim! Üzüm ağacına benzersin, fahirlenme; salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. S.)
 • MAGRUREN

  Gururlanarak. Güvenerek, itimad ederek. * Aldanarak.
 • MAGRURİYET

  Gururluluk, kibirlilik. * Bir şeye itimad edip, güvenip aldanma. * Kibirlenme, gurulanma, övünme, tefahhur, tekebbür.
 • MAGRUS(E)

  (Gars. dan) Toprağa dikilmiş.
 • MAGRUZ

  Taze. Bayatlamamış ve bozulmamış.
 • MAGS

  Bağırsak ağrısı.
 • MAGSEL

  (C.: Magasil) (Gasl. den) Gusülhâne. Ölü yıkanan yer.
 • MAGSUB(E)

  (Gasb. dan) Zorla ve cebren alınmış. Gasbolunmuş.
 • MAGSUL

  Gaslolmuş. Yıkanmış. Gusletmiş.
 • MAGŞİ

  (Gaşy. den) Baygın. Gaşyolmuş. Kendinden geçmiş.
 • MAGŞİYANE

  f. Bayılmış gibi, baygıncasına.
 • MAGŞİYY

  Aklı gitmiş hayran kimse.
 • MAGŞİYYEN

  Bayılmış olarak, baygın bir halde.
 • MAGŞİYYÜN ALEYH

  Bayılmış, baygın.
 • MAGŞUŞ

  Katışık. Karışık. Saf olmayan.
 • MAGŞUŞE

  Gümüş ve bakır karışığı akçe.
 • MAGŞUŞİYYET

  Halis ve saf olmayış. Karışıklık.
 • MAGT

  Çekmek.
 • MAGTUS

  Su, gaz veya hava gibi şeylerin içine batırılmış.
 • MAGTUŞ

  Karanlık yer.
 • MAGUSE

  Medet gelmek, yardım gelmek.
 • MAGV

  Kedi miyavlaması.
 • MAGZ

  Beyin. * Öz. İç. Lüb. İlik. * Dimağ.
 • MAGZA

  Maksad, gaye, meram, istek, arzu. * (C.: Magazi) Harb hikâyeleri. Muharebe ve gazaya ait hikayeler. * Savaş, muharebe, gaza, harb.
 • MAGZAB

  Gazap edecek yer.
 • MAGZEBE

  Hiddetlenme, öfkelenme, kızma. * Hiddet ve gazabı icâb ettiren şey.
 • MAGZUB

  (Bak: Magdub)
 • MAH

  (Meh) f. Senenin onikide birisi. Yirmisekiz, yirmidokuz, otuz veya otuzbir günlük zaman. * Gökteki ay. Kamer.
 • MAH

  Mahveden. * Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) bazı kitablarda geçen bir ismidir. Nübüvvet ve risaletinin nuru, küfür karanlıklarını mahvettiğinden bu isim verilmiştir.
 • MAH BE MAH

  Aydan aya.
 • MAHABİB

  (Mahbub. C.) Sevilen ve muhabbet edilenler. Mahbublar.
 • MAHABİR

  (Mahber. C.) Mürekkep hokkaları.