G Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • GADR

  Hâinlik, vefâsızlık, merhametsizlik. Muâmelede aldatmak.
 • GADRDÎDE

  f. Gadir görmüş, kendisine haksızlık edilmiş olan.
 • GADR-I MUTLAK

  Mutlak gadr, zulüm.
 • GADVE

  Sabahtan öğle vaktine kadar yürümek.
 • GAF

  Ağaç cinslerinden bir nevi.
 • GAF

  Fr. Beceriksizce ve yersiz söz yahut davranış.
 • GAFA

  Her şeyin kemi ve yaramazı. * Toza benzer bir âfet. (Hurma koruğunun üstüne gelip olgunluktan men'eder ve lezzetini bozar.)
 • GAFAK

  Yağmurun yavaş yavaş yağması.GAFER (Gufâr)Ğ : Kadının baldırında, alnında veya başka yerinde olan kıl.
 • GAFFAR

  (Gufran. dan) Günahları örten, günahları bağışlayıcı. Mağfireti çok. * Kullarının günahlarını afveden Cenâb-ı Hak (C.C.)
 • GAFFAR-ÜZ-ZÜNUB

  Günahları örten, affeden Allah (C.C.)
 • GAFÎ

  Her şeyin kemi, yaramazı, kötüsü.
 • GAFİL

  Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)
 • GAFİLÂNE

  f. Körü körüne, ihtiyatsızca, dalgınlıkla. Gafilcesine.
 • GAFİLEN

  Habersizce, gafil olarak.
 • GAFİR

  Mağfiret eden, kusurları örten, afveden Allah (C.C.)
 • GAFÎR

  Çok fazla, sayısız, kalabalık. * Örten, etrafını çeviren. * Umumi. * Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.
 • GAFİR-ÜZ ZENB

  f. Günahları örtüp afveden, suçları bağışlayan Cenab-ı Hak (C.C.)
 • GAFİS

  Kara ağaç.
 • GAFK

  Hücum etmek, vurmak. * Birbiri ardınca cima etmek.
 • GAFLET

  Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak.
 • GAFLETEN

  Dalgınlıkla, gaflet eseri olarak.
 • GAFR

  Örtmek, setr etmek. * Menazil-i kamerden üç küçük yıldız.
 • GAFUL (GAFLE)

  Aldanmak. * Terk etmek. * Belirsiz ve idraksiz olmak.
 • GAFUR

  (Gaffar ile aynı mânadadır.) Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok afveden. Cenab-ı Hak (C.C.)
 • GAFUR-UR RAHİM

  Kusurları örten, adâletle en ziyade merhamet eden Cenab-ı Hak (C.C.). Mü'minlerin kusurlarını affederek muhafaza eden.
 • GAFVE

  Azıcık uyumak.
 • GÂH

  (Geh) f. Yer. (Yer ve zaman bildiren "ek" dir.)
 • GÂH BÂ-GÂH

  f. Zaman zaman.
 • GÂH BÂŞED GÂH NEBÂŞED

  Bazı olur, bazı da olmaz.
 • GÂH Ü BÎ-GÂH

  Sıralı sırasız, vakitli vakitsiz.
 • GÂH Ü NA-GÂH

  Vakitli vakitsiz, zamanlı zamansız.
 • GAHEB

  Gaflet.
 • GÂHÎ

  (Gehî) Arasıra, zaman zaman.
 • GAHVARE

  f. Beşik.
 • GAİB

  Göz önünde bulunmayan, hazırda olmayan. Kaybolmuş olan. Görünmeyen âlem. * Gr: Üçüncü şahıs, hazırda olmayan kimse.
 • GAİBÂNE

  f. Hazırda görünmeksizin, yüzyüze olmadan. Gizliden.
 • GAİLE

  Dert, sıkıntı, baş belâsı. Tasa, zor iş. * Düşünce.
 • GAİLE-İ ZÂİLE

  Sona eren sıkıntı, ardı kesilen elem.
 • GAİR

  Gayret. * İnsan topluluğu.
 • GAİT

  Necaset, neces, insan pisliği. * Çukur yer. Düz ve geniş yer.
 • GAİYYE

  Bir şeyin sebeb ve neticesini ileri süren felsefe mesleği. * Maksad ve gayeye âit. Son ile alâkalı. Gaye, maksad ve neticeye mensup ve müteallik. (Fr.: Finalizm)
 • GAİZ

  Kızgın, öfkeli, gayzlı.
 • GAİZA

  Yere batan sular, eksilen su. * Bir malın değerinin eksilmesi, azalması.
 • GAK

  Karga sesi.
 • GAKFEKA

  Doğan sesi.
 • GAL

  (C: Gılâl) Ağaçlı çukur yer. * Muz ağacı. * Selem ağacının bittiği yer. * Bir ot cinsi.
 • GAL

  (Gâle) f. Uzak, baid, ırak.
 • GALA

  Yüksek kıymet, pahalılık. * Bir şeyin haddini aşması.
 • GALA (GALEYÂN)

  Kaynamak.
 • GALAK

  (C: Ağlak) Kapı kilidi.