G Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • GARABET

  Yabancılık. Gariblik. * Tuhaflık. * Âcizlik, beceriksizlik. * Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak. * Iraklık. * Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.
 • GARABET-CU

  f. Tuhaf şeylere meraklı olan, garip şeyler arayan.
 • GARABET-NÜMA

  f. Yabancılık çeken. Garip, tuhaf.
 • GARABÎB

  Katı, siyah şey. * Koyu renkli.
 • GARABİL

  (Gırbâl. C.) Delikleri iri olan elekler, kalburlar.
 • GARABİN

  (Gırbân. C.) Kargalar.
 • GARAİB

  (Garib. C.) Acaib şeyler. Hayret edilecek şeyler. Tuhaflıklar.
 • GARAİBAT

  (Garâib. C.) Garib ve şaşılacak şeyler. Alışılmadık, tuhaf ve acaib nesneler.
 • GARAİBPEREST

  f. Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven.
 • GARAK

  Suya batmak.
 • GARAM

  Helâk. Mahv. * Aşk. Sevdâ. şiddetli arzu. * Hedef.
 • GARAMET

  (C.: Garâmât) Diyet ve borç gibi şeyleri ödeme. Resim, vergi.
 • GARAMETEN

  Herkese eşit olarak, taksim ederek, paylaştırarak, hakkına göre.
 • GARAN

  Tavşancıl kuşunun erkeği. * Açlık. * Zayıflık.
 • GARARE

  (C: Garâyir) Büyük kıl çuval, harar. * Gafil olmak.
 • GARAT

  (Gâret. C.) Yağmalar. Çapulculuklar.
 • GARAYİR

  (Garâre. C.) Büyük kıl çuvallar, hararlar.
 • GARAZ

  (C: Ağraz) Maksat, niyet, gaye, kasıt. Kötü niyet. Kin. * Ok atılan nişan. * Izdırab. Acı. * Zelillik.
 • GARAZ-ALUD

  f. Garezi, hususi bir maksadı olan.
 • GARAZEN

  Düşmanlıkla, garez ederek.
 • GARAZ-I ASLÎ

  Asıl gaye, esas maksad.
 • GARAZ-KÂR

  f. Düşmanlıkla, eden, hased eden, kin güden.
 • GARAZKÂRANE

  f. Hased ve düşmanlıkla.
 • GARB

  (C: Gurub) Güneşin battığı taraf. Batı. * Sığır derisinden yapılan büyük kova. * Sakaların su koydukları büyük tulum. * Atıldıktan sonra bulunmayan ok. * Yürügen at. * Nasır acısı (gözde olur). * Göz yaşı. * Göz yaşının geldiği damar. * Kenar.
 • GARBEN

  Batıdan, garb cihetinden, batı tarafından.
 • GARB-I CENUBÎ

  Güney batı.
 • GARB-I ŞİMALÎ

  Kuzey batı.
 • GARBÎ (GARBİYYE)

  Batı ile alâkadar, Avrupa'ya mensub. * Aşağı Mısır'ın batı kısımları.
 • GARBİYYUN

  Garplılar, Avrupalılar. Batı memleketleri ahalisi.
 • GARDE

  (C: Megârid) Mantar.
 • GARDİYAN

  Fr. Kolcu, nöbetçi, muhafız.
 • GARE

  (C: Gârât) Bükmek.
 • GAREB

  Gümüş kadeh. * Kavak ağacı. * Havuzla kuyu arasına dökülen su. * Bir nevi koyun hastalığı.
 • GARED

  Güzel ses.
 • GARENG

  f. Çığlık, feryat.
 • GARER

  Sonu mâlum olmayan, neticesi bilinmeyen.
 • GARES

  Açlık.
 • GARET

  (A, uzun okunur) Yağmacılık. Düşmanın malını yağma etmek. * Göbek.
 • GARETGER

  (A, uzun okunur) f. Yağmacı. Çapulcu.
 • GARET-GER

  Yağmacı. Çapulcu.
 • GARETGERÂN

  f. Yağmacılar, çapulcular.
 • GAREYN

  (A, uzun okunur) Alt ve üst çene, yâni ağız. * İki gar.
 • GAREZ

  Kayıştan yapılan üzengi. * Ağaç üzengi.
 • GARF

  (C: Guref-Agrâf) Kurtarmak. * El ile su almak. * Bir şeyi kesmek.
 • GARGARA

  Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama. * Tavuk ve güvercinin ötmesi. * Can boğaza gelip tereddüt etmek. * Çömleğin kaynayıp fıkırdaması. * Çoban koyuna haykırıp çağırması.
 • GARÎ

  f. Kararsız, sebatsız.
 • GARİB

  (A, uzun okunur) Batan. Gurub eden. * İki omuz arası. * Devenin hörgücüyle boynu arası.
 • GARİB(E)

  Hayret verici. Tuhaf. * Kimsesiz. Zavallı. * Gurbette olan.
 • GARİBANE

  f. Garip gibi, garip kimselere yakışır şekilde, garipçesine.
 • GARİB-NÜVAZ

  f. Kimsesizlere ve gariplere yardım eden. Biçareleri ve zavallıları koruyan.