G Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • GALSAME

  Solungaç. Suda yaşıyan hayvanların nefes alma organları. * Gırtlak ağzı, hançere. * Boğaz deliğinin başlangıcı.
 • GALTAN

  f. Yuvarlanan, tekerlenen.
 • GALTÎDE

  f. Tekerlenmiş, yuvarlanmış.
 • GALUTA

  (C: Gulutât) Kişiyi zora düşüren meseleler.
 • GALVA'

  Yiğitliğin başlangıcı. * Gençlik sür'ati.
 • GALVE

  (C: Galevât) Bir okatımı miktarı yer.
 • GALYOT

  Baş ve arka tarafları birbirinin aynı olan eski cins bir gemi.
 • GAM

  f. Köy, karye. * Hatve, adım. * Ayak, kadem.
 • GAM

  (Bak: Gamm)
 • GAMA

  Örtmek, setretmek.
 • GAMA' (GIMÂ)

  Ev örtüsü, çatı.
 • GAMAİM

  (Gımâme. C.) Hayvanların, yem yemelerini veya ısırmalarını önlemek gayesiyle ağızlarına takılan torba gibi şeyler.
 • GAMAK

  Rutubet, ıslaklık. Rutubetli hava.
 • GAMAM(E)

  Bulut. Beyaz bulut. * Örtmek.
 • GAMARE

  Bönlük, ahmaklık, bilmezlik.
 • GAMAS

  Göz pınarından akan irin ve çapak.
 • GAMAZA (GUMUZA)

  Çukur, çukurluk. * Sözün anlaşılmasını zorlaştırmak.
 • GAMC

  Suyu sora sora içmek. * Deve yavrusunun anasının karnı ve ayaklarının altına gelmesi.
 • GAMCE (GUMCE)

  Kabın dibinde kalan su.
 • GAMD

  Zarf, mahfaza. Kın.
 • GAMEM

  Saçın, alnı ve başı örtmesi.
 • GAMET

  Cinsiyet hücresi.
 • GAMEZ

  Malın ve davarın kemi ve küçüğü.
 • GAMGAMA

  Haykırma. Muharebe edenlerin bağırtısı. * Kalb dinlendiğinde işitilen ses. * Sözü, belirsiz söylemek. * Kalbin bulunduğu yer.
 • GAM-GÎN

  Gamlı, kederli.
 • GAMIZ

  Anlaşılmaz, anlaşılması güç. * Kapalı ve karışık söz. * Çukur yer. * Zayıf kişi.
 • GAMIZA

  Kolay anlaşılmayan ince mes'ele. Derin. * Mâruf ve mütebeyyin olmayan hesab.
 • GAMİC

  Huy ve tabiatı doğru ve istikametli olmayan.
 • GAMİDE

  Yemen'de bir kabilenin adı.
 • GAMÎL

  Tüyü gitmiş yumuşak deri.
 • GAMÎM

  Yoğurt yapmak için kaynatılan süt. * Yoğurt.
 • GAMÎN

  f. Tasalı, hüzünlü, kederli, gamlı.
 • GAMÎN

  Yumuşak.
 • GAMİR

  Kurumamış yeşil ot.
 • GAMİR

  Ekilmemiş, terkedilmiş ıssız yer. * Faydalanılmamış şey. * Mamur olmayan harap yer.
 • GAMÎS

  Üstü kuru, altı yaş olan ot. * Ağaç ve otların arasında olan küçük su arkları.
 • GAMÎZE

  Akıl zayıflığı, ahmaklık, geri zekâlılık.
 • GAML

  Tüyünü yolmak için deriyi dürüp gömmek.
 • GAMM

  Keder, tasa, dert, elem, kaygı.
 • GAMM-ABAD

  f. Keder ve hüznü bol. Gamlı.
 • GAMM-ALUD

  f. Kederli, gamlı, hüzünlü, kaygı veren.
 • GAMMAZ

  Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci. * Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden. * Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.
 • GAMMAZANE

  f. Fitnecilikle, gammazlıkla, koğuculukla.
 • GAMMAZİYYET

  Koğuculuk, fitnecilik, gammazlık.
 • GAMM-DÎDE

  Kederli, tasalı, gamlı, hüzünlü.
 • GAMM-FEZA

  f. Kederi artıran, hüznü çoğaltan.
 • GAMM-GÎN

  f. Kederli, hüzünlü, gamlı.
 • GAMM-GÜSAR

  f. Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş.
 • GAMM-GÜSÂR

  f. Teselli veren, hüzün ve kederi defeden.
 • GAMM-HANE

  f. Hüzün ve tasa yeri. * Mc: Dünya.