P Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • PENCPAY

  f. Beş ayaklı. Yengeç.
 • PENCRUZE

  f. Beş günlük. * Süreksiz, pek az.
 • PENCSALE

  f. Beş yaşında.
 • PENCŞENBİH

  f. Beşinci gün. Perşembe.
 • PENCÜM

  f. Beşinci.
 • PENCÜMİN

  f. Beşinci.
 • PENÇE

  f. El ayası ile beş parmağın tamamı. * Hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları. * Eskiden Şark hükümdarlarının imza yerine ellerini kırmızı boyaya sürüp, kâğıdın üstüne basmalarıyla olan şekil, tuğra. * Mc: Kuvvet. Savlet, satvet.
 • PENÇE-İ KAHR

  Kahir pençesi. Mahveden el.
 • PENÇEZEN

  f. Pençe vuran, düşman.
 • PEND

  f. Nasihat, vaaz, öğüt.
 • PENDİMİ GUŞ ETTİ

  Nasihatımı dinledi.
 • PENDKÂR

  (C.: Pendkârân) f. Nasihat eden, nâsih. Öğüt veren.
 • PENDNÂME

  f. Öğüt kitabı.
 • PENDUZ

  f. Çuvaldız.
 • PENİR

  f. Peynir.
 • PER

  f. Kanat.
 • PERAKENDE

  f. Dağınık. Dağıtma. * Azar azar yayılan veya satılan.
 • PERAKENDEGÛ

  f. Saçma sapan konuşan. Saçmalayan.
 • PERANDAH

  f. Sepilenmiş deri sahtiyan.
 • PER-AVER

  f. Kanat açan, kanat açıcı. Keskin uçan.
 • PERÇEM

  f. Kâkül. * Tepede bırakılan saç. * Mızrak ve bayrak gibi şeylerin başlarına konulan püskülümsü şeyler.
 • PERD

  f. Kıvrım, büklüm, kat.
 • PERDA

  f. Yarın.
 • PERDAHT

  f. Cilâ. Parlaklık, parlama. * Düzleme, temizleme.
 • PERDAHTE

  f. Cilâlanmış, parlatılmış. * Temizlenmiş, düzenlenmiş, tertib edilmiş.
 • PERDAR

  f. (Bak: Berdâr)
 • PERDAZ

  f. Tertib eden, düzenleyen, düzeltici.
 • PERDE

  f. Kapı, pencere gibi yerlere asılan veya iki yeri birbirinden ayıran, görünmeğe mâni olan şey. * Mc: Irz, namus, iffet.* Bir müzik parçasını meydana getiren seslerden herbirinin kalınlık veya incelik derecesi. * Bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her biri. * Ekran, sinema perdesi. * Tıb: Aksu. * Mc: Gaflet. Basiretsizlik. (Bak: Esbabperest.)
 • PERDE YIRTILMAK

  Hayasızlık etmek, utanmazlık.
 • PERDEBERDAR

  f. Perde kaldırıcı. Perde açıcı.
 • PERDEBER-ENDAZ

  f. Perdeyi kaldırıp atan. * Utanmayı bırakan, sıkılmayan, utanmayan, hayâsız.
 • PERDEBİRUN

  f. Utanmaz, açıksaçık konuşan.
 • PERDEBİRUNÂNE

  f. Sıkılmadan, utanmazcasına. Perdeyi kaldırırcasına. Edebsizce.
 • PERDEDÂR

  f. Perdeci, kapıcı, odacı. Bir şeyin görünmesine ve bilinmesine mâni ve perde olan.
 • PERDEDÂR-I FELEK

  Ay, kamer.
 • PERDEDER

  f. Perde yırtan. Utanmaz, hayâsız.
 • PERDEGÎ

  (C.: Perdegiyân) f. İyi örtünmüş ve namuslu kadın.
 • PERDE-İ CÜMUD

  Donmuş, katı perde. * Mc: Alem, tabiat. * Akıl ve hissiyatı kendisi ile meşgul edip, dini ve ulvi hakikatlardan ayıran, gaflet veren perde.
 • PERDE-İ NİLGÜN

  Gökyüzü, sema.
 • PERDE-İ TÜRABİYE

  Toprak perdesi, yer yüzü.
 • PERDEKÂR

  f. Perdeli. Perde ile örtülü yer.
 • PERDEKEŞ

  f. Perde çekici, örtücü. Engel, mâni.
 • PERDENİŞİN

  f. Perde arkasında oturan. * Mc: Namuslu, temiz.
 • PERDEPUŞ

  f. Örten, örtücü.
 • PERDESERÂ

  f. Şarkı söyleyen, şarkıcı. * Saz çalan, çalgıcı. * Küçük çadır.
 • PERDESERÂY

  f. Küçük çadır. * Şarkı söyleyen, şarkıcı, hânende. Çalgıcı, saz çalan.
 • PERDEŞİNÂS

  f. Şarkı söyleyen, şarkıcı.
 • PERE

  f. Uç, kenar.
 • PERE-İ BİNÎ

  Burun ucu.
 • PERE-İ KÛH

  Dağ eteği.