P Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • PEDİD

  f. Aşikâr, görünür, açık, belli.
 • PEDME

  f. Nasib, kısmet. Pay, hisse.
 • PEDRUD

  f. Vedâlaşma.
 • PEHİN

  f. Çok enli.
 • PEHLE

  f. Mezar sandukalarının yan taşlarına verilen ad.
 • PEHLEV

  f. Şehir, belde. * Yiğit, kahraman.
 • PEHLEVAN

  f. Pehlivan. Yiğit. Kahraman. Güreşçi.
 • PEHLEVANÎ

  f. Pehlivanlık, güreşçilik, yiğitlik, kahramanlık.
 • PEHLU

  f. Vücudun iki yanından biri, yan.
 • PEHN

  f. Enli, geniş, yassı. * Genişlik, enlilik.
 • PEHNA

  f. Genişlik, enlilik. * Enli, geniş, yaygın.
 • PEHNANE

  f. Beyaz pide. * Bir cins maymun.
 • PEHNAVER

  f. Pek geniş. Pek açık. * Soluk, solmuş.
 • PEHNAVERÎ

  f. Enlilik, genişlik. Vüs'at.
 • PEJGALE

  f. Pay, hisse. * Yırtık, yama.
 • PEJM

  f. Sis, duman.
 • PEJMAN

  f. Pişman, nâdim. * Kederli, hüzünlü.
 • PEJMÜRDE

  f. Dağınık. * Eski, yırtık. * Perişan. * Buruşuk, buruşmuş.
 • PEJMÜRDE-HAL

  f. Kılığı kıyafeti pejmürde olan, üstü başı pis bir halde bulunan.
 • PEJUH

  f. Araştırma, soruşturma.
 • PEJUHENDE

  f. Gizli şeyleri araştıran. Mütecessis.
 • PEJUHİDE

  f. Çok akıllı, olgun, bilgili.
 • PEJULİDE

  f. Solmuş, bozulmuş, dağılmış, karışmış.
 • PEJVİN

  f. Kirli, pis. Çirkin.
 • PELADE

  f. Fesatçı. Müfsid.
 • PELAS

  f. Çul, aba. * Eski kilim, keçe vs.
 • PELE

  f. Terazi kefesi.
 • PELİD

  f. Pis, murdar. * Rezil ve alçak kimse.
 • PELİTE

  f. Lâmba veya kandil fitili. Fitil. * Yaralarda kullanılan fitil.
 • PELLE

  f. Derece. * Merdiven.
 • PELME

  f. Yazı tahtası.
 • PELUS

  f. Hilekâr. Hile yapan.
 • PELVAS

  f. Yaltaklanma.
 • PENAGÂH

  f. Sığınacak yer. Sığınak. Melce'.
 • PENAH

  f. Sığınma. Sığınacak yer. Dayandığı nokta.
 • PENAH-ÂVERDE

  f. Sığınmış, iltica etmiş. Mülteci.
 • PENAHENDE

  f. Sığınan, iltica eden.
 • PENAHGÂH

  f. Sığınacak yer, melce.
 • PENAHÎ

  f. Sığınma.
 • PENAHİDE

  f. Sığınmış, iltica etmiş.
 • PENAM

  f. Gizli, saklı. Örtülü.
 • PENBE

  f. Pamuk. * Açık kırmızı renk.
 • PENBEZÂR

  f. Pamuk tarlası.
 • PENBEZEN

  f. Hallaç. Pamuk atıcı.
 • PENC

  f. Beş.
 • PENCAH

  f. Elli. (50)
 • PENCAHSÂLE

  f. Elli yaşında.
 • PENCGANE

  f. Beşli, beşten ibâret, beş tâneli.
 • PENCİŞ

  f. İncinme.
 • PENCKUŞE

  f. Beş köşeli. Muhammes.