E Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • EZKER

  Maharetli duvar ustası.
 • EZKİYA

  (Zeki. C.) Çabuk ve güzel anlayışlı kimseler. Keskin zekâlılar.
 • EZKİYA

  Saf, temiz, iyi halli kimseler.
 • EZL

  Güçlük. * Darlık. * Hapsetmek.
 • EZLAÎ

  Uzunca ve iri olan şey.
 • EZLAK

  Aleyhte söz söyleyen adam. * Keskin olan şey.
 • EZLAM

  (Zelm. C.) Oklar. Kumar okları.
 • EZLEF

  (C: Zelef) Burnunun ucu uzun ve ince olan.
 • EZLEM

  Boğazı altında sarkık uzun kılları olan keçi.
 • EZLEM

  (Bak: Azlem)
 • EZM

  Yemek, ekl.
 • EZMAN

  Zamanlar. Vakitler. Müddetler.
 • EZMÂR

  (Zimr. C.) Kahramanlar, yiğitler, bahadırlar.
 • EZMÂR-I ETRÂK

  Türk kahramanları.
 • EZMAYİŞ

  Tahtadan yapılmış demir temrenli bir cins ok.
 • EZME

  Kıtlık, kaht. * Şiddet. * Darlık. * Bir kere yemek.
 • EZMEL

  Hareket etmek. * Muzdarib olmak, acı çekmek. * Savt, sadâ, ses. * Gül.
 • EZ-MEN

  f. Benden.
 • EZMİNE

  (Zaman. C.) Zamanlar.
 • EZMİNE-İ KADİME

  Eski zamanlar.
 • EZMİNE-İ MÂZİYYE

  Geçmiş zamanlar.
 • EZMİNE-İ MÜSTAKBELE

  Gelecek zamanlar, müstakbel zamanlar.
 • EZNAB

  (Zenb. C.) Suçlar, günahlar. * Kuyruklar.
 • EZNEM

  Kulakları ucunda sarkık uzun kılları olan keçi.
 • EZ-NEV

  f. Yeni baştan, yeniden.
 • EZ-ON SEBEB

  O sebepten.
 • EZ-OST

  Ondan.
 • EZR

  (C.: Uzur) Arka ve sırt. * Kuvvet.
 • EZRA

  Çok konuşma. * Çok yeme. * Sözü düzgün ve pek fasih olan kimse.
 • EZRA

  Kulağı beyaz, gövdesi siyah olan davar.
 • EZRAB

  Diş kökü.
 • EZRAK

  Saf ve temiz su. * Gök renkli, mâvi.
 • EZRAR

  (Zirr. C.) Elbise düğmeleri.
 • EZREBÎ

  Azerbeycan'ın Arapça adı.
 • EZ-TU

  Senden.
 • EZÛC

  Hayâsız ve edebsiz adam. * Sert başlı at.
 • EZUM

  Isırıcı, ısıran.
 • EZUZ

  Pek keskin olan kılınç veya hançer.
 • EZVAC

  Çiftler. Zevceler. Nikâhlı karılar. * Kocalar.
 • EZVAC-I TÂHİRAT

  Hz. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) ismetli ve iffetli, pâk zevce-i muhteremeleri (R.A.) "Mü'minlerin anneleri" diye bilinen ve Peygamberimize (A.S.M.) âilelik etmek şerefine ermiş mübârek hanımlar.(Zât-ı Risaletin akvâli gibi, ef'al ve ahvâli ve etvâr ve harekâtı dahi menabi-i din ve şeriattır ve ahkâmın mehazleridir. Şıkk-ı zâhirîsine Sahabeler hamele oldukları gibi, hususi dairesindeki mahfî ahvalâtından tezâhür eden esrar-ı din ve ahkâm-ı şeriatın hameleleri ve râvileri de Ezvac-ı Tâhirat'tır ve bilfiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkâm-ı dinin hemen yarısı, belki onlardan geliyor. Demek bu azîm vazifeye, bir çok ve meşrebce muhtelif Ezvac-ı Tâhirat lâzımdır. M.)
 • EZVAH

  Münkabız olmak. * Yakınlık.
 • EZVAK

  Zevkler. Keyfler. Eğlenceler.
 • EZVER

  Boynu eğri olan kimse.
 • EZVET

  Küçük yanaklı.
 • EZYAF

  (Zıyf. C.) Misafirler. Mihmanlar.
 • EZ-YAH

  f. "Buzdan soğuk" mânasına gelir.
 • EZYAK

  (Zîk. dan) Pek dar ve sıkıntılı. Çok zor.
 • EZYAL

  (Zeyl. C.) Ekler. İlâveler. Zeyiller.
 • EZYED

  Çok ziyade. Daha fazla. En ziyade.
 • EZZ

  Depretmek ve koparmak. * Kandırmak, aldatmak.
«Önceki
1
...
46 47 48