V Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • VÜCUD-U HİSSÎ

  His ile bilinen vücud. Hisse aid vücud, varlık. Duygulu cesed.
 • VÜCUD-U İLMÎ

  İlmî varlık.(Vücud-u ilmî, hayat-ı umumiyenin ma'nevî bir cilvesine mazhardır ki, mukadderat-ı hayatiye o ma'nidar ve o canlı elvâh-ı kaderiyeden alınır. S.)
 • VÜCUH

  (Vech. C.) Çehreler, yüzler, suretler. * Tarzlar. * Sebepler. * İmkânlar. * Münasebetler. * Kur'an-ı Kerim okunuşundaki farklar. * Bir memleketin ileri gelenleri.
 • VÜCUH-U İ'CAZ

  Mu'ciz olmanın yolları. İ'caz nevileri ve vecihleri.
 • VÜCUH-U SEB'A

  Yedi vecih. Kur'anın yedi tarzda okunuşu.
 • VÜCUM

  Tiksinme, iğrenme. * Darılma, küsüp susma. * Göğüse vurma. * Kederli olma.
 • VÜCÜR

  (Vicâr. C.) Arslan, ayı, kurt gibi vahşi hayvanların inleri. * Sel sularının oyduğu yerler.
 • VÜFFED

  (Vâfid. C.) Temsilciler, elçiler.
 • VÜFUD

  Erişme, gelme. * (Vâfid. C.) Elçiler, temsilciler.
 • VÜFUR

  Çokluk, bolluk, kesret. * Tamam olma.
 • VÜHUB

  Çok fazla bağışta bulunan, çok bağışlayan.
 • VÜKELÂ

  (Vekil. C.) Vekiller. Bakanlar. Nâzırlar. Kendilerine iş havale edilenler.
 • VÜKELÂ-İ DEÂVÎ

  Dâvâ vekilleri. Avukatlar.
 • VÜKNE

  Kuş yuvası.
 • VÜKUB

  Yavaş yürüme.
 • VÜKUL

  Bir kimseyle birlikte bir işe girişme. İşbirliği.
 • VÜKUN

  (Vekn. C.) Kuş yuvaları.
 • VÜKUR

  (Vekr. C.) Kuş yuvaları.
 • VÜLÂT

  (Vâli. C.) Vâliler. * Sâhib çıkanlar. * Koruyan, muhafaza edenler.
 • VÜLÂT-I EMR

  Vâliler. İşin başındakiler, idareciler. İdareye memur zâbitler.
 • VÜLEYD

  (Veled. den) Küçük çocuk.
 • VÜLU'

  Bir şeye aşırı derece düşkünlük.
 • VÜLUC

  Girme, sokulma, duhul etme.
 • VÜLUG

  Köpeğin su içmesi.
 • VÜREYD

  Çok küçük damar.
 • VÜRKA

  Siyahı galip olan bozluk.
 • VÜRU'

  Korkaklık.
 • VÜRUD

  Geliş. Gelme. Vârid olma. Gelip yetişme. * Suya gitme. * (Verid. C.) Toplar damarlar. Siyah kan damarları.
 • VÜRUK

  Yan yatma.
 • VÜRUŞ

  Yemek yemek. * Ziyafet vermek.
 • VÜS' (VÜS'AT)

  Genişlik. Bolluk. * Fırsat. * Boş meydan. * Kuvvet, güç, tâkat. * Varlık, zenginlik. * Fls: Bir şeyin boşlukta doldurduğu yer.
 • VÜSEMA

  (Vesim. C.) Damgalılar, dağlanmış olanlar. * Güzel yüzlüler. * Rastıklılar.
 • VÜSKA

  Çok kuvvetli ve sağlam olan.
 • VÜSUB

  (Vesb - Vesib) Sıçrama, atlama. * Oturma.
 • VÜSUK

  Bağlar, râbıtalar. * Anlaşma ve sözleşmeler.
 • VÜSUK

  Sağlam inanma. İtimad etme, güvenme. Muhkemlik, sağlamlık.
 • VÜSÜD

  (Visâde. C.) Yastıklar.
 • VÜŞUL

  Mal azlığı. * Zayıflık.
 • VÜZERA

  (Vezir. C.) Vezirler. (Bak: Vezir)
 • VÜZUB

  Lüzumluluk, icab etme, gereklilik.
 • VÜZUB

  Su gibi akma.
 • VÜZUB-İ DEM

  Kan akma, kanama.
 • VÜZUR

  Tuzak. * Süprüntü sepeti.
«Önceki
1
...
16 17 18