Ç Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • ÇE

  f. Küçültme edatı olap bu mânâ ile Farsça isimlere eklenir.
 • ÇE

  (Bak: Çi)
 • ÇEÇ

  f. Hububat elenen kalbur. * Harman savurmakta kullanılan yaba.
 • ÇEÇEK

  f. Gül. Çiçek. * Gönül. * Çiçek hastalığı. * Vücutda çıkan ben.
 • ÇEH

  f. Kuyu, çukur.
 • ÇEH

  f. Kılıç, bıçak ve hançer gibi âletlerin kını, kılıfı.
 • ÇEHAN

  f. Damlıyan, damlayıcı.
 • ÇEHÂR

  f. Dört, erbaa.
 • ÇEHÂR-DEH

  f. Ondört.
 • ÇEHÂR-GÂNE

  f. Dört unsur.
 • ÇEHÂR-PÂ

  f. Dört ayaklı hayvan.
 • ÇEHARÜM

  f. Dördüncü.
 • ÇEHRE

  f. Vech, yüz, surat. * Mc: Surat asmak, dargınlık. * Görünüş, şekil, zahir.
 • ÇEHRE-NÜMUD

  f.Yüzünü gösteren, yüz gösterici.
 • ÇEHRE-PERDAZ

  f. Ressam.
 • ÇEK

  Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer.
 • ÇEKAN

  f. Damlamış, damlıyan.
 • ÇEKİ

  Odun gibi ağır cisimleri tartmada kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü.
 • ÇEKİDE

  f. Gürz ve topuz gibi eski zamanlarda kullanılan savaş âletleri. * Damlamış.
 • ÇEKİMSER

  t. Taraf tutmayan.
 • ÇEKRE

  f. Küçük su damlası. Su serpintisi.
 • ÇELEBİ

  Efendi, kibar kimse. * Mevlâna postnişinine verilen ünvan. * Çelebi, Sultan Mehmed devrine kadar padişah oğullarına verilen ünvan idi. * Mevlânâ soyundan gelenlerle, mevlevilerin büyüklerine verilen ünvan.
 • ÇELE-ÇEPE

  f. Sağa sola.
 • ÇELENK

  f. Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.)
 • ÇELİPA

  f. Haç, put, sanem. * Eğik ve kıvrık çizgi.
 • ÇEM

  f. Naz ve eda ile salınarak yürüme. * Ziynetli, süslü, düzgün. * Cürüm, kabahat, suç. * Taam, yemek. * Mâna. * Kazanılmış, toplanılmış.
 • ÇEMBER

  (Bak: Çenber)
 • ÇEMEN

  Yeşil ve kısa otlarla kaplı yer, çimen. Ağaç ve çiçekleri olan yeşillik, çayır. * Pastırmaya konulan bir çeşit ot.
 • ÇEMENİSTAN

  f. Bahçe, çimenlik.
 • ÇEMENZAR

  f. Yeşillik, çayır.
 • ÇENBER

  f. Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. * Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. * Başa ve boyna bağlanan yemeni. * Esirlik, bağlılık, kölelik. * Geo: Bir düzlemde bulunan sabit noktadan aynı uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği geometrik şekil.
 • ÇEND

  f. Kaç tâne? Ne kadar? * Birkaç. Üç-beş gibi adet. * Herhangi bir şeyin yüzde biri.
 • ÇENDAN

  f. Gerçi, her ne kadar. O kadar. Pek o kadar.
 • ÇENDÎ

  f. Bir müddet, biraz.
 • ÇENDİN

  f. Kaç, kadar, ne kadar, bu kadar.
 • ÇENEB

  f. Sünnet.
 • ÇENG

  f. Pençe. * El. * Çalgı âletlerinden bir saz çeşidi. * Eğri büğrü.
 • ÇENGAR

  f. Yengeç. * Bakır pasından yapılan yeşil boya.
 • ÇENGEL

  f. Pençe. * Bir şey asmağa yarayan alet. * Orman, ağaçlık yer.
 • ÇENGİ

  Zil ve kaşık vurarak oynayan dansöz ve rakkase ki, ekseriyetle çingene kızlarındandır.
 • ÇEP

  f. Sol, yanlış, falso.
 • ÇEP ŞÜDEN

  f. Solak olmak. * Mc: Doğruluktan yüz çevirmek.
 • ÇEP Ü RAST

  Sağ ve sol.
 • ÇEPEL

  Kirli, bulaşık, karışık, çamurlu.
 • ÇEP-ENDAZ

  f. Hileci,hilekâr, hile yapan kişi.
 • ÇEPER

  Cidar, duvar.
 • ÇERA

  f. Niçin, niye böyle? * Mer'a. Otlak.
 • ÇERAG

  f. Işık. kandil. Lâmba. Mum. * Kutlu, mutlu. * Otlak. Mer'a. * Otlama. * Tekaüd. * Talebe.
 • ÇERAGAN

  f. Etrafı aydınlatma, şenlik. Kandil donanması, çırağan.
 • ÇERAG-ÇEŞM

  f. Evlat, çocuk, veled, insan yavrusu.