Ç Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • ÇERAKİSE

  (Çerkes. C.) Çerkesler. Kafkasyada yerli bir kabilenin adı.
 • ÇERAM

  f. Otlak.
 • ÇERA-ZAR

  f. Otlak, çayır.
 • ÇERB

  f. Besili, semiz, yağlı. * Muvafık, münasib, uygun. * Temayüz, imtiyaz. Diğerlerinden fazla ve üstün olma.
 • ÇERB-AHUR

  f. İçinde yemi bol olan ahır. * Bolluk içinde yaşıyan kimse.
 • ÇERB-DEST

  f. Eli işe yatkın. Sür'atli, eli çabuk.
 • ÇERBÎ

  f. Tatlılık, yumuşaklık.
 • ÇERB-PEHLU

  f. Besili, semiz, gövdeli, yağlı.
 • ÇERES

  f. Zindan, hapishane. * Zulüm, işkence. * Mer'a, otlak. * Üzüm teknesi.
 • ÇERH

  f. Çark. Dolap. * Felek. Talih. * Dingil üzerine dönen. * Gök. * Def. * Zenberek. * Mancınık. * Elbise yakası. * Ok yayı. * Çakır gözlü doğan kuşu.
 • ÇERHİDEN

  f. Kendi etrafında dönmek.
 • ÇERKES

  Kafkas kavimlerinden biri. * Bu kavme mensub olan kimse.
 • ÇERM

  f. Hayvan ve insan derisi. Post.
 • ÇESPAN

  Lâyık, uygun, münasib, muvafık, yakışır.
 • ÇESPİDE

  f. Lâyık, uygun münasib, muvafık, yakışır.
 • ÇEŞ

  f. "Deneyen, sınayan, tadına bakan" mânâsına gelerek kelimelere eklenir.
 • ÇEŞAN

  f. Topuz, gürz.
 • ÇEŞENDE

  f. Tadıcı, tadan, tadına bakan.
 • ÇEŞİDE

  f. Tadmış. Tadılmış olan.
 • ÇEŞİDEN

  f. Lezzetine bakmak. Tadmak.
 • ÇEŞM

  f. Göz. Ayn. Dide.
 • ÇEŞMAN

  (Çeşm. C.) Çeşmler, gözler.
 • ÇEŞM-AŞİNA

  f. Göz aşinalığı olan, tanıdık.
 • ÇEŞM-AVİZ

  f. Yüz örtüsü, peçe.
 • ÇEŞM-DAR

  f. Bekliyen, gözliyen.
 • ÇEŞM-DERİDE

  f. Sıkılmaz, utanmaz, arsız.
 • ÇEŞM-İ ÂHU

  Ceylân gözü.
 • ÇEŞM-İ BED

  Kem göz.
 • ÇEŞM-İ DİL

  Basiret. Kalb gözü.
 • ÇEŞM-İ GAZUB

  Kızgın bakış.
 • ÇEŞM-İ GİRYÂN

  Ağlayan göz.
 • ÇEŞM-İ HOŞ-NİGÂH

  Güzel bakışlı göz.
 • ÇEŞM-İ İSTİKBÂL-BİNÎ

  Gelecek zamanı, istikbâli gören göz. Kuvve-i kudsiye ve ferâset ve basiretle ileriyi bilen nazar.
 • ÇEŞM-İ MEST

  Sarhoş göz, mest olmuş göz.
 • ÇEŞM-ZAHM

  Nazar değme.
 • ÇEŞN

  (Çeşen) f. Bayram, îd. * Düğün. * Ziyafet, şölen.
 • ÇETE

  Bölük, birlik, takım. Bir reisin idaresi altında bulunan birlik. * Asker bölüğü, müfreze. * Çapulcu ve akıncı takımı.
 • ÇETİN

  Sert. * İnatçı, dik başlı. * Zor, güç.
 • ÇETR

  f. Gece. * Gölgelik, çadır, şemsiye.
 • ÇETR-İ ANBERİN

  Karanlık gece.
 • ÇETR-İ NUR

  Güneş, şems.
 • ÇETU

  f. Perde, örtü.
 • ÇETUK

  f. Serçe kuşu.
 • ÇEVGAN

  f. Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek. * Baston, ucu eğri değnek.
 • ÇEVİK

  t. Tez hareketli. Oynak. Çabuk hareket edebilen.
 • ÇEVİK ÇALAK

  Tez, hareketli, çalışan. Yerinde durmayıp hareket eden.
 • ÇEYREK

  f. Dörtte bir (Bak: Çâr-yek)
 • ÇIFITLIK

  Yahudilik, Yahudi cinsiyet ve mezhebi. * Münâfıklık.
 • ÇIĞIR

  t. Yeni açılan patika yolu. * Ayak izi ile karlı yerde açılan yol. * Başkalarının da uyabileceği yeni bir tarz ve yol. * Çığın açtığı iz, yol.(... Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrib hesabına geçer...L.)
 • ÇIMACI

  Vapurda ve iskelede çımayı atıp tutmak vazifesiyle görevli tayfa.