Ç Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • Çİ

  (Çe) f. Ne? Nasıl? (Soru edatı) * Taaccüb ve hayret yerinde de kullanılır.
 • ÇİDE

  f. Devşirilmiş, toplanmış.
 • Çİ-GUNE

  f. Nasıl, ne çeşit, ne türlü.
 • ÇİHAR

  f. Dört. (Bak: Çâr)
 • ÇİHİL

  f. Kırk (sayı). * Mc: Çok, ziyade, fazla.
 • ÇİL

  (Çihil-Çehl) f. Kırk. * Mc: Çok.
 • ÇİLE

  f. Eziyet. Sıkıntı. * İplik. * Yay kirişi. * Tas: Dervişlerin kapalı bir yere çekilerek ibadetle geçirdikleri kırk gün.
 • ÇİLEHÂNE-İ UZLET

  Çile çekilen yer. Yalnız başına ve çile içinde ibadet yapılan yer.
 • ÇİLEKEŞ

  Çile çekmiş. Çile dolduran, dert çeken.
 • ÇİLLE

  Farsça (40) rakamını gösteren (Çihille) kelimesinin telaffuzunda aldığı şekildir. Daha çok (Çile) şeklinde söylenir. (Bak: Çile)
 • ÇİM

  f. Rutubetten hasıl olan yosun.* Kesilmiş çimenli yerler.
 • ÇİN

  f. Büklüm. * Çatıklık. Buruşukluk. Kıvrım.
 • ÇİN

  f. "Derleyen, toplayan" mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır.
 • ÇİNE

  f. Kuş yemi.
 • ÇİNENDE

  f. Devşiren, toplayan, toplayıcı.
 • ÇİN-İ CEBİN

  Alın buruşuğu. Alın kırışığı.
 • ÇİN-İ EBRU

  Kaş çatıklığı.
 • ÇİN-İ MAÇİN

  Çin ve Çin'in güney kısmı.
 • ÇİPİL

  Gözleri ağrılı ve kirpikleri dökülmüş kimse. * Çepel.
 • ÇİRAG

  f. Fitil, kandil, mum, lâmba. * Çırak. * Talebe, öğrenci, şakird. * Tekaüd, emekli, emekliye ayrılmış olan kişi.
 • ÇİRE

  f. Niçin? Çerâ?
 • ÇİRE

  f. Mâhir, maharetli, becerikli. * Bahadır, kahraman, yiğit, cesur.
 • ÇİRE-DEST

  f. Becerikli, eli işe yatkın olan.
 • ÇİREGÎ

  f. Bahadırlık, kahramanlık, yiğitlik. * Ustalık. Mâhirlik.
 • ÇİRK

  Kir, pas, pislik, murdarlık, necaset. * Yarada olan irin ve kan.
 • ÇİRK-ÂB

  f. Pis su.
 • ÇİRKÂF

  f. Çirkef. Pis su. Pis. * Terbiyesiz. Edebsiz.
 • ÇİRKİN

  f. Güzel olmıyan. * Çok kirli. * Kanlı, irinli çıban veya yara.
 • ÇİSAN

  f. Ne gibi? Nasıl?
 • ÇİSTAN

  f. Bilmece.
 • ÇİZ

  f. Şey. Nesne.
 • ÇOLPA

  f. Bir ayağı sakat olan. * Yürürken ilk defa sol ayağını atan. * Mc: Beceriksiz. Eli yakışıksız.
 • ÇOPRA

  Balık kılçığı. * Sık çalılık veya sazlık. * Uzunca boylu olan tatlı su balığı.
 • ÇÖMEZ

  Medresede talebeye ve müderrise hizmet ederek ilim öğrenen kimse. Talebe yamağı.
 • ÇUB

  f. Ağaç değnek, sopa. * Çöp.
 • ÇUBAN

  f. Çoban, sığırtmaç.
 • ÇUBE

  f. Oklava.
 • ÇUBEK

  f. Değnek, sopa. Davul tokmağı.
 • ÇUG

  f. Su arkı. * Boyunduruk.
 • ÇUHADAR

  Ayak hizmetinde bulunan çuha elbiseli yahut çuhadan olan perdenin haricinde emre hazır bulunan hademe.
 • ÇUN

  f. (Tâlil edatı) Ne zaman ki, çünkü, şu sebepten ki, gibi, şâyet, zirâ, nasıl, niçin, çerâ.. den beri mânalarına gelir.
 • ÇUN Ü ÇİRA

  f. Nasıl ve niçin.
 • ÇUNAN

  f. Öyle böyle.
 • ÇUNİN

  f. Böyle.
 • ÇUVALDIZ

  Çuval ve ona benzer çul vs. dikmeye mahsus büyük iğne.
 • ÇUVAL-DUZ

  Çuval dikmeye yarayan iğne.
 • ÇÜ

  f. (Teşbih ve tâlil edatı) Gibi. * Dikkat. * Ahenk.
 • ÇÜN

  f. Gibi. * Zira, çünki, madem ki. * Nasıl, nice.
 • ÇÜNAN

  f. Böyle. Bu şekilde. Bunun gibi.
 • ÇÜNBEK

  f. Atlama, sıçrama.