E Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • EBKEMÎ

  f. Dilsizlik, dili olmamak.
 • EBKEMİYET

  Dilsizlik. Konuşamamazlık.
 • EBLAD

  Eser.
 • EBLAĞ

  En beliğ. Daha beliğ. Daha fasih. Çok beliğ.
 • EBLAK

  Rengârenk. * Alaca bulaca. * Alacalı at.
 • EBLAK-SÜVAR

  f. Alaca ata binmiş kişi. * Mc: Savaşçı, cenkçi yiğit.
 • EBLEC

  Açık kaşlı. * Mc: Nurlu, parlak, vuzuhlu.
 • EBLED

  Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse. * Açık kaşlı. * Şişman gövdeli kişi.
 • EBLEH

  Ahmak. Bön. Budala.
 • EBLEHÂNE

  f. Ahmakçasına. Eblehçesine.
 • EBLEHÎ

  f. Ahmaklık, saflık, bönlük.
 • EBLEHİYYET

  Ahmaklık, eblehlik, bönlük, salaklık, saflık, kalın kafalılık.
 • EBLEK

  f. Alacalı renk.
 • EBLEM

  Kalın dudaklı adam.
 • EBLİM

  Bal, asel.
 • EBLUÇ

  f. Ezilmiş tozşekeri. Nebat şekeri.
 • EBLUK

  f. Münafık, iki yüzlü adam. * Şarlatan.
 • EBNÂ

  (İbn. C.) Oğullar. Çocuklar. Veledler. Ferzendeler.
 • EBNÂ-İ ÂDEM

  Adem oğulları. İnsanlar.
 • EBNÂ-İ BEŞER

  İnsan oğulları.
 • EBNÂ-İ CİNS

  Kendi sülâlesinden gelenler. Aynı cinsten olanlar.
 • EBNÂ-ÜD DEHALİZ

  Anası babası belli olmayıp etrafa atılmış, sokağa bırakılmış çocuklar.
 • EBNÂ-YI MAZİ

  Mâzinin insanları.
 • EBNÂ-YI SEBİL

  Yolcular, seyahat edenler, seyyahlar.
 • EBNÂ-YI VATAN

  Vatan evlâtları.
 • EBNİYE

  (Bina. C.) Binalar. Yapılar.
 • EBNİYE-İ ATİKA

  Eski binâlar.
 • EBNİYE-İ MÜRTEFİA

  Yüksek binalar.
 • EBR

  f. Bulut.
 • EBR

  Ürkmek. Kaçmak.
 • EBRAC

  Burçlar, kaleler.
 • EBRAH

  Zor olmak, güç olmak.
 • EBRAK

  Fazlaca parıltılı. * Taşlı, kumlu, balçıklı yer. * Alaca renkli at. * İki renkli lekeli bir şey.
 • EBRÂR

  (Berr. C.) Özü sözü doğru olanlar, hamiyetliler. Sâdıklar. İyiler.
 • EBRÂR-I ÜMMET

  Ümmetin iyileri. Hayırlıları.
 • EBRAS

  İnsanın rengini degiştiren alaca ve miskin eden çok fena bir maddi hastalık ismi.
 • EBREC

  Gözünün akı çok olan güzel gözlü kimse.
 • EBRED

  (Berd. den) Çok soğuk.
 • EBREHE

  Peygamberimizin (A.S.M.) doğumundan elli gün kadar evvel Kâbenin tahribine gelen Habeş Ordu Kumandanının ismi. (Bak: Ebabil)(Fillerle varıp Kâbeye, hem Ebrehe zâlim.İsterdi ki, yapsın nice bin türlü mezâlim...İsterdi ki; o beyt yıkılıp şöhreti sönsün.Halk Kâbeyi terkederek, kiliseye dönsün.İsterdi ki; çeksin doğacak nura bir sed.Hem doğmadan ölsün diye "Mahbub-u Müebbed."Günlerce gidip Kâbeye hem yaklaşan orduBirdenbire bir tehlike sezmiş gibi durdu...Sür'atle gelip bir sürü kuş, semt-i bahirden. Taş harbine başlar, pek acib hepsi birden.İndikçe havadan o muamma gibi taşlar Cansız yıkılıp yerlere yatmış nice başlar.Şahıyla beraber kocaman orduyu Mevlâ Olsun diye mahbuba nişan eyledi mevta. E.L.)
 • EBREK

  En bereketli.
 • EBRENCEN

  f. Bilezik. Kadınların kollarına taktıkları altından mâmul zinet eşyası.
 • EBRESİM

  İbrişim.
 • EBRESİMÎ

  İbrişimci.
 • EBREŞ

  Alaca benekli at. * Kırmızı ve beyazdan meydana gelen alaca renk.
 • EBR-İ BAHAR

  Bahar bulutu.
 • EBR-İ BÂRÂN

  Yağmur bulutu.
 • EBR-İ İHSAN

  İhsan, lütuf bulutu.
 • EBRİC

  Yayık adı verilen ve yoğurttan yağ çıkarılan nesne.
 • EBRKÂR

  f. Şaşkın, sersem, ne yapacağını bilmeyen adam. (Ebr'in "bulutun" yerinde durmayıp gezici olmasından kinâye olarak, bu mânayı aldığı sanılmaktadır.)
 • EBRU

  f. Kaş. * Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi.