E Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • ECELL

  (Celil. den.) Çok güzel. çok büyük. En üstün. Çok celil.
 • ECELL

  Evet, neam, belî.
 • ECELL-İ MAHLUKÂT

  Mahlukların en üstünü. İnsan.
 • ECEM

  (C.: Acâm) Çok fazla sıcak.
 • ECEME

  (C.: Acâm-Ecemât - Ecem-Ücüm) Meşelik. * Kamışlık.
 • ECEMM

  Mızraksız adam. * Boynuzsuz koyun. * Etli kemik. * Bacasız ev.
 • ECEN

  Suyun tadı ve rengi değişik olmak.
 • ECERRAN

  İns ve cinn.
 • ECEŞŞ

  Gür sesli.
 • ECFAN

  (Cefn. C.) Göz kapakları. * Asma çubukları. * Kirpikler.
 • ECHAM

  Gözü büyük ve kırmızı olan. * (Müe: Cahmâ)
 • ECHEL

  Çok câhil. Çok bilgisiz. En câhil.
 • ECHELİYYET

  Çok bilgisizlik. Çok câhil oluş.
 • ECİC

  Ateş parlaması.
 • ECİL

  İşini geriye bırakan, geciktiren. * Geciktirilen, geriye bırakılan şey. * Bir yerde birikip toplanmış su.
 • ECİLLE

  (Celil. C.) Fazilet, ilim ve rütbe itibariyle daha yüksek olanlar. Büyükler.
 • ECİM

  Bir şeye çok devam etmekten usanç gelme. * Suyun necis olup bozulması. * Birini istemediği hâle koymak.
 • ECİNNE

  (Cenin C.) Ceninler. Ana karnındaki çocuklar.
 • ECİNNÎ

  Cin taifesinden bir fert. (Bak: Cinn)
 • ECİR

  Ücretle çalışan, nefsini kiraya veren. Gündelikçi.(Devletler, milletler muharebesi tabakat-ı nev-i beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zirâ, beşer esir olmak istemediği gibi, ecir olmak da istemez. S.)
 • ECİR

  (Bak: Ecr)
 • ECİRLİK

  t. Ücretle çalışma, hizmetkârlık.
 • ECİRNÂ

  (İcâret. den) Bizi hıfzeyle, muhafaza eyle (meâlinde.)
 • ECİRNİ

  (İcâret. den) Beni hıfzeyle, beni koru (meâlinde).
 • ECL

  İllet, sebeb, cihet. İçin, dolayı... den. Arabçada "Li" ilâve ederek kullanılır. Meselâ: Li-eclillâh $ : Allah için, Allah rızası için.
 • ECLA

  Pek âşikâr, pek belli. Pek parlak, ziyade güzel. * Başında kıl bitmeyen kel.
 • ECLA'

  Dudakları kısa olup dişlerini tamamen örtmeyen.
 • ECLAD

  (Cild. C.) Hayvan derileri.
 • ECLAH

  Devenin veya üstü düz olan arabaların üzerlerine yapılan ufak kulübe. * Başı kel olan adam.
 • ECLEC

  Yumru ve geniş alınlı.
 • ECLEF

  (Cilf. den) Çok edepsiz, pek hayasız.
 • ECLEL

  Ulu ve büyük kimse. * Azam.
 • ECLİYET

  Cihetiyet, sebebiyet. Sebeb oluş.
 • ECMA

  Üstü açık ev.
 • ECMA'

  En toplu. Birikmiş. Ziyade birleşmiş.
 • ECMAİN

  Hepsi, cümlesi.
 • ECMAL

  (Cemel. C.) Develer. * Cümleler. * Yekünler.
 • ECMAT

  (Ecme. C.) Ormanlar, sık ağaçlı yerler.
 • ECME

  (C.: Ücem-Ecmât) Orman, sık ağaçlı yer.
 • ECMEL

  (Cemil. den) Çok güzel, en yakışıklı. Daha güzel.
 • ECNAB

  (Cenb. C.) Yanlar. Yan taraflar.
 • ECNAD

  (Cünd. C.) Cündler, askerler, erler, neferler, taburlar.
 • ECNÂS

  (Cins. C.) Çeşitler, neviler, türler.
 • ECNÂS-I MUHTELİFE

  Çeşitli, türlü cinsler.
 • ECNEB

  Muti ve münkad olmayan. İtaatkâr olmayan. * Garib, yabancı, ecnebi. *Sert başlı at.
 • ECNEBİ

  Yabancı. Garip. Alışmamış. Başka milletten olan.
 • ECNEBİYYET

  Ecnebilik, yabancılık, gariblik.
 • ECNEF

  Haktan, doğruluktan, adaletten uzaklaşan, ayrılan adam. * Beli eğri, kambur olan adam.
 • ECNİHA

  (Cenah. C.) Kanatlar. Cenahlar. Taraflar.
 • ECR

  (C.: Ücur) Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey. * Ahirete aid mükâfat, hayır ceza. * Ücret, mukabil, karşılık. Sevab. * Tıb: Kırılan bir uzvun sarılması.