L Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • LÜHUSA

  Yeni doğurmuş kadın. Henüz yataktan kalkmamış kadın. Bu hâl 9 ilâ 40 gün kadar devam eder.
 • LÜHVE

  (C.: Lühâ-Lühât) Değirmencinin, eliyle değirmenin ağzına döktüğü tane. (Daha çok hediye, atâ ve hibe mânasına kullanılmıştır.)
 • LÜK

  f. Kalın ve yoğun şey. * Kırmızı boya.
 • LÜ'KA

  Kaşıkla alınan şey.
 • LÜKA'

  Hor ve hakir kimse. * Ufak çocuk. * At.
 • LÜKAA

  Zahmet, meşakkat. * Ahmak, akılsız kişi.
 • LÜKAT

  Yabana dökülmüş ve saçılmış nesne.
 • LÜKATA

  Fık: Sâhibi belli olmayan sokakta bulunan şey. Bu malı yerden kaldırmağa İltikat, yerden kaldırana da Mültekit denir.
 • LÜKATA-ÇİN

  f. Değersiz ve artık şeyleri toplıyan.
 • LÜKK

  Nar ağacına benzer bir hindi ağacının zamkı. * Kılıç ve bıçak saplarını berkitmekte kullanılan meşhur bir nesne.
 • LÜKKAA

  Hazırcevap olan.
 • LÜKKAH

  Hoş kokulu bir ot.
 • LÜKKAM

  Şam diyârında yüksek bir dağın adı.
 • LÜKNET

  Pelteklik, dil tutukluğu, kekeleme.
 • LÜKNUNET

  Kekeleme, pelteklik, dildeki tutukluk.
 • LÜKS

  Lât: Aşırı süs. * Işık ölçü birimi. * Kuvvetli ışık veren bir nevi petrol lâmbası.
 • LÜKUNET

  Dildeki tutukluk, pelteklik, kekeleme.
 • LÜKYA (LÜKYÂNE)

  Birbirini görmek.
 • LÜKZUF

  Üzüm çöpü.
 • LÜ'LÜ'

  İnci. * Parlak. Ziyalı. Kıymetli.
 • LÜ'LÜ'-BÂR

  f. İnci yağmuru. İnci yağdıran.
 • LÜ'LÜ'-FEŞAN

  f. İnci saçan, inci dağıtan.
 • LÜ'LÜ-İ LÂLÂ

  Parlak inci.
 • LÜ'LÜ-İ MESKUB

  Delinmiş inci.
 • LÜ'LÜ-İ ŞEHVÂR

  İri inci.
 • LÜ'LÜ'-PÂŞ

  f. İnci dağıtan, inci saçan.
 • LÜM'A

  (C: Limâ') El ayası miktarı. * İnsan topluluğu. * Kuruması gelmiş olan bir parça ot.
 • LÜMAH (LİMÂH)

  Tokatla vurmak.
 • LÜMAZE

  Ağızda geri kalan nesne.
 • LÜMEY'A

  Küçük pırıltı. Küçük ışıkcık. Parıltıcık.
 • LÜMEZE

  Bir kimsenin arkasından ayıplarını söyliyen. Gıybet eden.
 • LÜMME

  Nişan. Alâmet. Damga. Nokta. * Vesvese, kuruntu. * Çok cemaat, çok kalabalık.(İnsan küçük bir âlem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hulâsasıdır. İnsanda bulunan nümunelerin büyük asılları, insan-ı ekberde bizzarure bulunacaktır. Meselâ: Nasılki insanda kuvve-i hâfızanın vücudu, âlemde Levh-i Mahfuz'un vücuduna kat'i delildir. Öyle de: İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatiyle konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vâhime, küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıd ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, âlemde büyük şeytanların vücuduna kat'i bir delildir.Ve bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vâhime, bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üflüyen ve bunu konuşturan haricî bir şahs-ı şerirenin vücudunu ihsas ederler. L.)
 • LÜMME-İ ŞEYTÂNİYE

  şeytanın vesvesesi. Şeytanın verdiği kuruntu.
 • LÜMMÎ

  Toplanmaya dâir. * Nazarî ve aklî delil. (Bak: Limmî)
 • LÜMMİYET

  (Limmiyet) İllet ve sebebiyet.
 • LÜMTA

  şiddet. Mihnet.
 • LÜMZA

  Bir parça yiyecek. * Beyaz nokta. * Atın alt dudağında olan beyazlık.
 • LÜNC

  f. Ağzın içi. * Dudak. * Çolak.
 • LÜSAT

  Diş etleri.
 • LÜSEYN

  Küçük dil. Dilcik.
 • LÜSGA

  Söylerken rı'yı gayn'a veya lâm'a; ve sin'i te'ye kalbetmek.
 • LÜSN

  (Lisân. C.) Diller, lisanlar.
 • LÜSS (LİSS)

  (C.: Lüsus) Hırsız.
 • LÜSUB (LESB)

  Yapışmak.
 • LÜSUK

  Yapışma, bitişik olma. Yapışıp tutma. * Ulaşma, vâsıl olma, erişme.
 • LÜSUS

  (Luss. C.) Hırsızlar, sârıklar.
 • LÜSUSET

  (Lüsusiyet) Hırsızlık, sirkat.
 • LÜSUSİYYET

  Hırsızlık yapma, sirkat.
 • LÜSÜN

  (Lisân. C.) Lisânlar, diller.
 • LÜTÎN

  Adam boyu miktarı bir ağacın adı. (Bakla yaprağı gibi yaprağı olur, hurnup gibi dalları olur, içinde küçük taneleri olur.)