U Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • UMUR-U MÜTENASİBE

  Aralarında uygunluk ve münasebet bulunan şeyler.
 • UMUR-U MÜTEZADDE

  Aralarında uygunluk olmayan birbirine zıt şeyler.
 • UMYA

  (Bak: Amya)
 • UMYAN

  (A'mâ. C.) A'mâlar, körler.
 • UMYE

  Azgın ve sapkın olmak. * Husumet ve inat etmek.
 • UNAB

  Büyük burun. * Akıl. * Karın.
 • UNAT

  (Ani. C.) Esirler. * Adi, bayağı ve aşağılık kimseler.
 • UNAYİL

  (C.: Anâyil) Berk, metin, sağlam, dayanıklı, muhkem.
 • UNCUD

  Çekirdeği çıkmış üzüm.
 • UNF

  Kabalık. Sertlik. Cebir ve zor.
 • UNFEN

  şiddetle, sertlikle. Zor kullanarak.
 • UNFÎ

  (Unfiyye) Sert, şiddetli, kaba.
 • UNFUS

  Edepsiz ve hayâsız kadın.
 • UNFUVAN

  Gençlik ve güzelliğin başlangıcı, en parlak zamanı. * Parlaklık, tazelik.
 • UNFUVAN-I ŞEBAB

  Gençlik çağı, tazelik.
 • UNK

  Boyun, gerdanlık, gerdan.
 • UNKUD

  Salkım.
 • UNSUL

  Ada soğanı.
 • UNSUR

  Kimyevî maddeden her biri. Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi. * Umumdan ayrılan kısım. * Tam olan şeyin her bir parçaları. * Madde, esas, kök. Element.
 • UNSURİYET

  Irkçılık. Bir kavmi veya kendi soyunu daha şerefli sayarak diğer insanları hakir görmek. Menfî milliyetçilik.(Cây-ı dikkat bir hal: Türk milleti anâsır-ı İslâmiye içinde en kesretli olduğu halde, dünyanın her tarafında olan Türkler ise müslümandır. Sair unsurlar gibi müslim ve gayr-ı müslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir. Nerede Türk taifesi varsa müslümandır. Müslümanlıktan çıkan ve müslüman olmayan Türkler Türklükten dahi çıkmışlardır -Macarlar gibi-. Halbuki küçük unsurlarda dahi, hem müslim ve hem de gayr-i müslim var. M.)
 • UNSUT

  Kıldan bükülme ip.
 • UNUŞE

  Refah, huzur, rahatlık. * Adâlet. Merhamet. * Şarap. * Beğenme.
 • UNV

  Alçaklık. * Alçak gönüllülük, tevâzu etmek.
 • UNVE

  Zor, kuvvet gösterme.
 • UNVETEN

  Cebren, zorla, kuvvet göstererek.
 • UNZUB

  (C.: Anâzıb) Erkek çekirge.
 • UNZUBA'

  Çekirge olan yer.
 • UNZUR

  Bak, gör (Meâlinde emir).
 • UNZUVAN

  Herze ve hezeyan söyleyen kimse. * Bir ot.
 • UNZUVANE

  Dişi çekirge.
 • UR

  Tek gözlüler. * Silâhsız, mühimmatsız olanlar.
 • UR

  Önünde hendek olan istihkâm. Yüksek ve müstahkem yer, toprak tabya. Burç.
 • URA

  Çıplaklık.
 • URA'

  İlmek yapmak.
 • URA'IR

  (C.: Arâır) Semiz etli deve. * Şerefli adam. * Kavmin reisi.
 • URAM

  Eti soyulmuş kemik. * Çokluk. * Kötü ahlâk. * Şiddetli muhâlefet. * Çocuğun edepsizlik yapması.
 • URAME

  Hiddet. * şiddetli muhalefet. * Kötü ahlâk. * Edepsizlik etmek.
 • URAT

  (Uryan. C.) Elbisesi olmayanlar. Çıplaklar, uryanlar.
 • URAZA

  Misafire çıkarılan yiyecek. * Hediye, armağan.
 • URB

  Şiddetli akıcı çay. * Ferah, sevinç, neşat.
 • URBA

  (Aslı dır.) İtl. Esvab, elbise. * Arabçada: Ukde, köstek, büklüm, düğüm. * Zekâvet. * Mekir, hile.
 • URBAN

  Çöl arabaları. * Aşiretler.
 • URBUN

  Müşterinin bâyie verdiği pey.
 • URCA

  Bir nesnenin üzerine durmak veya üstüne çıkmak.
 • URCAN

  (A'rec. C.) Topallar.
 • URCUN

  Kurumuş hurma dalı. Ay gibi eğilen dal. Hurma salkımının dalı.
 • UREFA

  (Ârif. C.) İrfan sâhibi kimseler. (Bak: İrfan)
 • URF

  (C.: A'râf) At yelesi. * Horuz ibiği. * Âdet. * Cennet ile Cehennem arasında bir makam. * İhsan.
 • URGAN

  t. İp. Halat.
 • URGUN

  t. Vurgun, âşık.