Y Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • YEHHİR

  Katı ve sert taş. * Serap.
 • YEHMA

  Sahra, çöl.
 • YEHMUM

  Kömür gibi simsiyah olan şey. * Zifir ve kara duman. * Cehennem ahalisini ihata eden perde.
 • YEHMUR

  Çok sözlü, çok konuşan adam. * Çok çalışkan ve işe cür'etli olan kişi. * Yeri götüren balık.
 • YEHR

  İnat etmek.
 • YEHUD

  Yakub (A.S.) ın büyük oğlunun adıdır. (Bak: Ya'kub)
 • YEİS

  (Ye's) Ümitsizlik. (Bak: Ye's, Himmet)
 • YEK

  f. Bir, münferid. * Bir oluş, birlik.
 • YEK-ÂVÂZ

  f. Tek sesli, bir sesli. * Mc: Bir tarzda, bir şekil üzerine. * Edb: Başından sonuna kadar aynı kuvvette güzel olan manzume.
 • YEKÂYEK

  f. Birer birer. Tek tek. * Ansızın.
 • YEKBAR

  (Yekbâre) f. Bir defa, bir kere. Bir defada.
 • YEKCİNS

  f. Aynı cinsten.
 • YEKÇEŞM

  Tek gözlü. * Âhir zamanda gelecek olan Deccal'ın bir ismi. "Sadece dünya hayatını şiddetle isteyip âhireti unutan ve inkâr eden" meâlinde mecazen söylenilmiştir. * Güneş. (Bak: Deccal)
 • YEKDANE

  f. Eşi, benzeri olmayan. Tek.
 • YEKDEM

  f. Bir nefes, çok az, çok kısa.
 • YEKDEST

  f. Bir elli, tek elli. * Bir çeşit, bir cins. * Eskiden yapılmış bir çeşit rende.
 • YEKDİĞER

  Bir başkası.
 • YEK-DÜ-SE

  f. Bir-iki-üç.
 • YEKE

  f. Yalnız, bir, tek.
 • YEKNESAK

  Devamlı aynı halde olan. Biteviye. Değişmez bir hal.(Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuddan ziyade şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider. L.)
 • YEKPA

  f. Tek ayaklı. Topal.
 • YEKPARE

  Tek parçadan meydana gelen. Bütün. Parçasız.
 • YEKREH

  f. Riyasız, doğru.
 • YEKRİŞTE

  f. Uygun, muvafık, yaraşır. * Şefkatli.
 • YEKRU(Y)

  f. İki yüzlülük yapmayan, riyasız. * Hâlis ve itimad edilir dost.
 • YEKRUZ

  f. Bir günlük. Geçici, muvakkat.
 • YEKSAL

  f. Bir yıllık. Bir yaşında.
 • YEKSAN

  Beraber. Bir. * Düz. * Her zaman.
 • YEKSER

  f. Baştan başa. * Ansızın. * Yalnız başına.
 • YEKSÜVARE

  (C.: Yeksüvârân) Yalnız başına ata binen. * Mc: Arkadaşı olmayan kimse.
 • YEKŞEBE

  f. Bir gecelik.
 • YEKTA

  Tek, yalnız, eşsiz. * Bir kat.
 • YEKTENE

  f. Tenha, yalnız başına.
 • YEKÛN

  Toptan, hepsi. Netice. Toplam. (Arapçada; olur-oluyor mânâsınadır)
 • YEKVÜCUD

  Tek kişi gibi. Hep birden.
 • YEKZEBAN

  Söz birliği. Ağız birliği. Sözde beraberlik. * Aynı dili konuşan. Bir dilde.
 • YEL

  (C.: Yelân) Pehlivan. şampiyon.
 • YELAN

  (Yel. C.) f. şampiyonlar, pehlivanlar.
 • YELDA

  f. Uzun.
 • YELE

  f. Kuvvetle saldıran. * Otlağa salınmış hayvan sürüsü. * Koşan, koşucu, seğirten. * Bazı hayvanların ensesindeki kıllar.
 • YELEB

  Beyaz deve. * Polat demir. * Toplamak, cem'etmek. * Deriden yapılmış cübbe, zırh ve gömlek. * Kalkan.
 • YELEK(A)

  Her nesnenin beyazı. * Beyaz keçi.
 • YELEL

  Üst dişlerin kısa olması.
 • YELEM

  Aslâ yemişi olmayan sert ve katı ağaç.
 • YELEMLEM

  Deri. * Bir yerin adı. (Yemenliler ihramı orada giyerler.)
 • YELENDED

  Etli, semiz kimse.
 • YELMA'

  Yalancı. * Serap.
 • YELMEK

  (C.: Yelâmık) Kalın kaftan.
 • YELPEZ

  Yelpaze. * Serinletmek için el ile havalandırma âleti.
 • YELTENMEK

  t. Bir şeye başlamağa niyet etmek. Teşebbüse kalkışmak. Özenmek. Taklide çalışmak.