U Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • UDME

  Buğday renklilik. * Beyazı çok olan deve.
 • UDMUS

  Karanlık.
 • UDRE(T)

  Yel inip hayası büyümek.
 • UDRİC

  Sarı kaftan. * Hızlı ve çok yürüyen at.
 • UDTUMME

  Kişinin aslı.
 • UDUBE

  Keskinlik.
 • UDUL

  Yoldan çıkma, dönme, sapma. * Vazgeçme. * (Âdil. C.) Âdiller, âdil olanlar.
 • UDVA'

  Kuru, sert yer. * Üzerine oturulduğunda rahat olmayan yer. * Evin uzak olması.
 • UDVAN

  Düşmanlık, haksızlık, zulüm.
 • UFAFE

  Memede kalan süt artığı.
 • UFAT

  Haramdan nefsini koruyanlar.
 • UFAVE

  Çorbanın sonu.
 • UFAZE

  Pamuk kozası. * Yüksek yer.
 • UFFARE

  Her nesnenin evveli. * Katılık. * Şiddet.
 • UFFE

  Bir deniz hayvanı. * Davarın emziğinde kalan süt bakiyesi.
 • UFK

  Kıyı, kenar. * Rüzgârın estiği cihetler. * Ufuk. Gökle yerin birleşmiş gibi göründüğü yer. Görüşümüzün nihayetindeki yerler. * Mc: Görüş ve düşünüş derecesi.
 • UFKA

  İnce deri. * Sünnet edilen deri.
 • UFKÎ

  Ufka ait. Ufka dair ve müteallik. * Yatık düzlük. Yatay.
 • UFRE

  Başın ortasında olan saç.
 • UFUC

  (C.: Afâc) Vurmak. * Göden bağırsağı denilen bağırsak.
 • UFUL

  Gurub, batış. Gözden kayboluş. Görünmez olmak. * Mc: Ölmek.
 • UFUNET

  Çıban veya yaranın çürüyüp fena kokması. * İltihab. * Her hangi bir maddenin çürümesinden hasıl olan pis koku, çürük kokusu. * Sıkıntı veren manevî ağırlık.
 • UFURE

  Üzerinde her ne varsa yenilip hiç bir şey kalmayan yer.
 • UFUSA

  Kekrelik.
 • UGEYLİME

  Küçük oğlan çocukları.
 • UGLUTA

  (C.: Uglulât - Egalit) Bilmece, bulmaca, yanıltmaca.
 • UGNİYE

  Şarkılar, ilâhiler. Teganni edilen sözler.
 • UGNİYYE

  (C.: Egâni) Ahenk.
 • UGTUBE

  Azar, tekdir.
 • UGVİYYE

  Belâ. Zahmet. Musibet.
 • UHAH

  Susuzluk. * Galiz, kaba, yoğun.
 • UHBUŞE

  Türlü kabilelerden meydana gelen topluluk.
 • UHCİYYE

  Bilmece, bulmaca, yanıltmaca.
 • UHCÜVVE

  Bulmaca, yanıltmaca, bilmece.
 • UHDE

  Bir işi üzerine alma. Söz verme. * Ahidnâme. Bir kimsenin üstünde olan iş veya şey. * Mes'uliyet hududu. * Ric'at ve taalluk dâiresi. * Becerme, yapma. * Mes'uliyet, sorumluluk.
 • UHDUD

  (C.: Ahâdid) Çukur. * Uzun hat. * Yeryüzündeki uzun yarık ve çatlak. * Hendek. * Kamçı vurulmasından vücutta hâsıl olan yara ve iz.
 • UHDUSE

  Hayret edilecek derecede uydurma haber. * Haber verilen nesne.
 • UHFUK

  (C.: Ehâfik) Yer yarığı.
 • UHKUK

  Yarık, hendek.
 • UHNE

  (C.: Ühan) Kin tutmak.
 • UHRA

  Sâir, diğer, başka. Ahir, gayr, son, sonra.
 • UHRE

  Bir şeyin sonu.
 • UHREVÎ

  Âhirete dair, âhiretle alâkalı. Öteki dünyaya ait.
 • UHRUN

  f. Doğurmayan, kısır kadın veya hayvan.
 • UHT

  (C.: Ahavât) Kızkardeş.
 • UHTEYN

  İki kızkardeş.
 • UHUD

  (Ahd. C.) Ahidler, yeminler, peymanlar, anlaşmalar, sözleşmeler.
 • UHUD MUHAREBESİ

  Uhud, Medine-i Münevvere'nin bir mil kuzeyinde kırmızı bir dağ olup, Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) ashâbıyla Kureyşliler arasında vuku bulmuş olan Uhud Gazasıyla meşhurdur.Uhud gazası, hicretten 2 sene 6 ay 7 gün sonra olmuştur. Bunun zahirî sebebi: Daha evvel yapılmış olan Bedir Gazasında Kureyşliler mağlub olduklarından, Kureyşlilerden Bedir Gazasında akrabaları öldürülmüş olan bazı kişiler Ebu Süfyan'a giderek harp teklifinde bulunmuşlardı. Ebu Süfyan, kendi kumandası altında Kureyş müşriklerinden ve Kenane ve Tehâme'den üçbin ikiyüz kişi kadar alarak karısı Hind ve diğer bazı kadınlarla birlikte Medine'ye doğru hareket edip Uhud Dağı'na gelmişlerdi. Hz. Resulullah (A.S.M.) Efendimiz, bunların önüne çıkmak fikrinde bulunmayıp, şehre girdiklerinde müdafaa yapmayı teklif etmişse de, bazı ashabın ısrarı üzerine muharebeye çıkmağa karar vermişlerdi. Hz. Peygamber (A.S.M.) sahabeden 700 kişiyle küffâra karşı çıktı. Muharebede müslümanlar bazan galip, bazan mağlub olarak Peygamberimizin amcası. Hz. Hamza ile birlikte 70 sahabe şehid olmuştu. Hatta Peygamberimizin de dişi kırılmış, yüzü ve dudağı yaralanmıştı.(Mühim bir sual: Fahr-ül-Âlemîn ve Habib-i Rabb-ül-Âlemîn Hazret-i Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sahabelerinin, müşrikîne karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir?Elcevab: Müşrikler içinde o zamanda saff-ı Sahabede bulunan ekâbir-i Sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazret-i Halid gibi çok zatlar bulunduğundan, şanlı ve şerefli olan istikballeri nokta-i nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için, hikmet-i İlahiyye, hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükâfat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki Sahabeler, müstakbeldeki Sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Tâ o müstakbel Sahabeler, berk-i süyuf korkusuyla değil, belki bârika-i hakikat şevkiyle İslâmiyete girsin ve o şehâmet-i fıtriyeleri çok zillet çekmesin. L.) (Bak: Huneyn)
 • UHUD-İ ATİKA

  Eski anlaşmalar.
 • UHUD-U MER'İYE

  Yürürlükteki anlaşmalar.