U Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • UHUVVET

  Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk.
 • UHUVVET-İ EFKÂR

  Fikir kardeşliği.
 • UHUVVETKÂR

  f. Kardeş gibi davranan. Kardeş gibi muâmelede bulunan.
 • UHUVVETKÂRANE

  f. Kardeşçesine, kardeş gibi olarak. Birlik, beraberlik ve karşılıklı sevgi ile.(Uhuvvetin sırrı: Şahsiyetini kardeşler içinde fâni edip, onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek. L.)(Her ikinizin, Hâlikınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir... Bir bir, bine kadar bir bir. Hem Peygamberiniz bir, Dininiz bir, Kıbleniz bir.. Bir bir yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir... Ona kadar bir bir. Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği; ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlıyacak mânevi zincirler bulundukları hâlde; şikak ve nifaka, kin ve adâvete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mü'mine karşı hakiki adâvet etmek ve kin bağlamak; ne kadar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münâsebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i'tisaf olduğunu; kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise anlarsın! M.)
 • UHUZ

  Göz ağrısı.
 • UHZ

  Sihir, efsun.
 • UKAB

  (C.: Ukbân-Ekub) Tavşancıl kuşu.
 • UKAB

  Duman, toz.
 • UKABEYN

  İşkence veya asmak için dikilen iki tane dar ağacı. * Kovayı muhafaza etmek için kuyu içinde olan yumru taş. * Kuyu duvarı arasına koyulan saksı parçası. * Havuz içinde akan suyun yolu. * Büyük ilim.
 • UKAD

  (Ukde. C.) Düğümler, bezler, şişlikler. Boyun, koltuk altı ve kasıkta bulunan guddeler.
 • UKAD-I HAYATİYE

  Can alıcı noktalar, hayat düğümleri. Bir şeyi meydana getiren aslî rükünler.
 • UKALA

  (Âkıl. C.) Akıllılar. * Halk dilinde: Akıllılık iddia edenler.
 • UKAM

  Çok sert. Pek şiddetli.
 • UKAMA'

  (Akîm. C.) Kısırlar. Zürriyeti olmayanlar.
 • UKAMİS

  Çok.
 • UKAR

  şarap. * Lüks mobilya.
 • UKAS

  Bir cins ot. * "Kesmek" mânâsına mastardır.
 • UKAYKAN

  Karınca.
 • UKAZ

  Mekke-i Mükerreme yakınındaki bir pazar adı.
 • UKBA

  Âhiret, öbür dünya, bâki olan âlem. * Ceza.
 • UKBA-İ FERDA

  f. Gelecek olan âhiret. Yarınki devir.
 • UKBE

  Nöbet. * Çorba bakiyyesi.
 • UKBE BİN AMİR BİN KAYS EL-CÜHENÎ (R.A.)

  Ashab-ı Kiramın mümtaz fakihlerinden ve Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip yazanlardandır. 55 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Mısır Valiliğinde bulunmuş ve orada Hicri 58 tarihinde vefat etmiştir.
 • UKD

  Düğüm. * Yoğun. * Gazap, hiddet. * Sâkin olmak.
 • UKDE

  Düğüm, bağ. * Karışık ve müşkil iş. Zorluk, zor iş. Vâlilik ve halifelik için akdolunan biat. * Ağaçlık yer. * Pelteklik, kekemelik. * Arzu edip de ulaşamadığından dolayı içe dert olan şey.
 • UKDEGİR

  f. Müşkil, zor. * Şüpheli. * Düğümlü.
 • UKDEGÜŞA

  f. Müşkilleri yenen.
 • UKDE-İ HAYAT

  f. Hayat düğümü. (Çekirdek gibi)
 • UKDE-İ LİSAN

  f. Kekelemek.
 • UKDEVÎ

  Düğüm biçiminde olan. Ukde ile alâkalı.
 • UKHUVAN

  Papatya.
 • UKIYYE

  (Bak: Okiyye)
 • UKKAŞE BİN EL-MİHSAN EL-ESDÎ (R.A.)

  Efâdıl-ı Sahabeden ve kahramanlardan olup hususan Bedir muharebesinde ve Hazret-i Ebu Bekir (R.A.) devrinde mürtedlerle olan muharebede yararlıklar göstermiştir. Peygamberimizin vefat tarihinde 44 yaşlarında idi.
 • UKKAZE

  (C.: Akâkiz) Ucu demirli sopa.
 • UKKE

  Tulum, deriden yapılan kap.
 • UKLE

  Bağlamak. * Hile edip aldatmak.
 • UKLUM

  Kuvvetli deve.
 • UKM

  Kısırlık. * Verimsizlik.
 • UKNE

  (C.: Uknâ-Akân-Uknât) Karın büklümü. (Şişmanlık ve semizlikten olur.)
 • UKNE

  Taş oda veya kulübe, kümes.
 • UKNUM

  (C.: Ekanim) Asıl.
 • UKR

  Kısırlık. * Kısır olan kadının veya dişi hayvanın hali. * Mc: Netice alamama.
 • UKRE

  Kısır. Doğurmayan kadın veya hayvan.
 • UKRUBAN

  Akrebin erkeği.
 • UKSUME

  (C.: Ekasim) Nasib, kısmet. Hisse, pay.
 • UKTUA

  Alâkayı kesmek gayesiyle gönderilen şey. İlgiyi kesmek üzere verilen şey.
 • UKUB

  Toz. * Çömlek kaynaması. * Kalabalık.
 • UKUB

  Her nesnenin sonu.
 • UKUBAT

  (Ukubet. C.) Cezalar. İşkenceler, eziyetler. * Kısas ve şahsî cezalar.
 • UKUBET

  (C.: Ukubât) İşkence, azab, eziyet. * Ceza.