L Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • LA'K

  Yalamak.
 • LAK'

  Atmak.
 • LAKA'

  (C.: Elkâ) Kıymetsiz hakir nesne.
 • LAKAB

  Asıl isminden başka sonradan takılan ad. Meşhur olan birinin sonradanki adı.
 • LAKAF

  Duvar yıkılmak.
 • LAKANE

  Zeki ve seri anlayışlı olmak.
 • LAKANIK

  Sucuk gibi içi doldurulmuş olan şey.
 • LAKAT

  Yabandan toplanan nesne. * Mâdende bulunan gümüş ve altın parçaları.
 • LÂKAYD

  Kayıtsız. Alâkasız. Karışmayan. Kıymet ve ehemmiyet vermeyen. Aldırış etmeyen.
 • LÂKAYDANE

  Kayıtsız ve alâkasızca. Mühimsemiyerek.
 • LÂKAYDÎ

  Kayıtsızlık, ilgisizlik, alâkasızlık.
 • LÂKELÂM

  Hiçbir diyecek yok.
 • LAKF

  Yutmak, bel etmek.
 • LAKH (LAKÂH)

  Davar yüklü olmak.
 • LÂKIH

  (C: Levâkıh) Ağaca su yürüten rüzgâr. * Yağmur yağdıran rüzgâr. * Karnında yavrusu olan hamile deve.
 • LÂKIS

  Kötüleyici ve ayıplayıcı kimse.
 • LAKÎ

  (Lâkıy) İtibarsız ve değersiz, zelil kimse. * Önemsiz ve kıymetsiz şey.
 • LAKÎM

  Yontulmuş veya yonulmuş.
 • LÂKİN

  Amma. Fakat. Ancak. şu kadar var ki.
 • LÂKİNNE

  İstidrak edatıdır. İdrak istemek, anlamak istemek edatıdır ve bulunduğu kelimede bir şeyin anlamak istendiğini bildirir. Evvelki sözden neş'et eden bir tevehhümü kaldırmak için kullanılır. (Bak: İnne)
 • LÂKİŞE

  Tutmaç aşı.
 • LAKÎT(A)

  Yerden kaldırıp alınmış ve sahipsiz kalmış bir şey. Sokakta bulunan mal, para. * Sokağa atılmış yeni doğmuş çocuk. (Bak: Lukata) * Üzerine ansızın gelinen kuyu.
 • LAKK

  Vurmak.
 • LAKLAK

  (C.: Lekâlik) Leylek.
 • LAKLAKA

  Leylek sesi. * Hareketten ve ıztıraptan dolayı çıkan ses. * Şiddetli ses ve galebe ile çağrışmak. * Boş ve mânasız söz.
 • LAKLAKIYYAT

  (Laklaka. C.) Faydasız, boş lâkırdılar; mânâsız sözler.
 • LAKM

  Çabuk çabuk yemek yemek. Yutmak. * Seddetmek.
 • LAKN

  Anlamak. Fehmetmek. Çabuk kavramak.
 • LAKPÜŞTE

  f. Kaplumbağa.
 • LAKS

  Yakmak. * Almak.
 • LAKS

  Lâkab takmak. * Ayıplamak. * Yaramaz olmak.
 • LAKT

  Dermek, toplamak, cem'etmek. * Ansızdan bir nesneye yetişmek.
 • LAKVE

  Ağız çarpılması.
 • LA'L

  Kırmızı. Al renk. * Dudak. Kırmızı ve kıymetli bir süs taşı.
 • LÂL

  f. Dilsiz. Söz söyleyemiyen.
 • LÂL Ü EBKEM

  Şaşa kalmış. Sükuta mecbur olmuş. Susmuş.
 • LALA

  f. Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında "Atabek" karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. * Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler. * Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine bakmak üzere "lâla" istihdam ederlerdi. Lâla, görünüşte hizmetkâr vaziyetde idiyse de, terbiyesi kendisine havale olunan çocuğa karşı âmir yerinde bulunur; esasen yaşlı ve kâmil insanlardan seçildikleri için çocuklar da kendisine bir mürebbi, bir hoca gibi tâzim ve hürmet ederlerdi.
 • LA'LAA

  Kırmak.
 • LALE

  Lâle denen meşhur çiçek. * Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka. * İncir koparmak için ucu çatallı değnek.
 • LALEFAM

  f. Lâle renginde. Rengi lâlenin rengine benzeyen.
 • LALEGUN

  f. Lâle renkli. Pembe.
 • LALEHADD

  f. Lâle yanaklı. Yanakları pembe renkte olan.
 • LALEK

  (Lâlekâ) f. Taç. * Papuç, ayakkabı. * Horoz ibiği.
 • LALERENK

  f. Lâle renginde olan. Lâle renkli. Pembe.
 • LALERUH

  f. Lâle yanaklı. Yanağı lâle gibi pembe olan.
 • LALERUHSAR

  f. Lâle yanaklı, al yanaklı.
 • LALESAR

  f. Lâlelik. Lâlebahçesi. * Sığırcık kuşu.
 • LALEVEŞ

  f. Lâleye benziyen. Lâle gibi.
 • LALEZAR

  f. Lâle bahçesi. Lâlelik.
 • LA'L-FAM

  f. Kırmızı renkli, al.