L Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • LASTA

  ing. Bir geminin alabildiği yük.
 • LASV (LASY)

  Sövmek, şetm etmek.
 • LAŞ

  f. Hakir ve aşağılık kimse. Adi, zelil, itibarsız ve alçak kişi. * Çapul, yağma.
 • LAŞE

  Cife. Kokmuş et parçası. * Fık: Karada yaşayıp boğazlanmaksızın ölen veya şer-i şerife uygun olmayan şekilde kesilen kanlı hayvan ve bunların tabaklanmamış (dibagat edilmemiş) derileri. * Yenilmesi şer'an haram olan ölmüş hayvan. * Zayıf ve cılız hayvan. * Mc: Kıyıda kalmış kayık veya gemi teknesi.
 • LÂŞEHÂR

  f. Leş yiyen.
 • LÂŞEK

  şek ve şüphe yok. şüphesiz. Elbette.
 • LÂŞEY

  Bir şey değil. Değersiz.
 • LA'T

  Sakınmak, sakındırmak.
 • LAT'

  Yalamak. * Ayağıyla bir kimsenin belinden aşağısına vurmak.
 • LÂT

  İslâmdan önce Arapların Kâbe'de bulunan putlarından biri.
 • LAT' (LUTÛ')

  Yapışmak. * Ulaşmak, varmak.
 • LAT'A

  Dudaklarının içi beyaz olan kadın. * Çok yaşamış, ihtiyar kadın.
 • LATA'

  Dudak içinde olan beyazlık.
 • LATAFE

  Hediye, armağan.
 • LÂTAİL

  Boş, faydasız, abes, mânâsız.
 • LÂTAKNETU

  Ayet-i Kerimeden bir kısım olup: Ümidinizi kesmeyiniz (meâlindedir.)
 • LAT'E

  Alın, cebhe.
 • LATENAHİ

  Nihayetsiz. Sonsuz. Bitip tükenmeyen.
 • LATEŞBİH

  Benzetmeksizin. Benzetmek olmasın.
 • LATH

  El ayasıyla vurmak.
 • LATH

  Her şeyin azı. * Bulaşmak ve karışmak. * Birine iftira atmak.
 • LATHA

  Leke.
 • LATİF

  Mülâyim. Yumuşak. Nâzik. Mütenasip. * Güzel. Şirin. Küçük ve hoşa giden. * Cisimle alâkası olmayan. Göze görünmeyen. * Çok lutf edici. * Derin, gizli.
 • LATİFE

  Hoş söz. Şaka. Mizah. Söz ile iltifat. İnsanın çok ince ve hassas olup kalbe bağlı bir duygusu. (Mukabili ciddiyettir) (Bak: Letâif)
 • LATİFEGU

  f. Lâtifeci, şakacı. Lâtife söyliyen.
 • LATİFE-İ RABBANİYE

  İnsanın kalbine bağlı ve bütün duygularının sultanı olan ince bir duygudur ki, İlâhî hakikatlar onunla hissedilip zevkedilir.
 • LATİFEPERDAZ

  f. Şakacı, lâtifeci. Lâtife yapan.
 • LATİFEPERDAZAN

  (Lâtifeperdâz. C.) f. Şakacılar, lâtifeciler.
 • LATÎM

  Babası ve annesi olmayan kişi. * Yüzünün bir tarafı beyaz olan at. * Yarış atlarının dokuzuncusu.
 • LATÎME

  (C: Letâyim) Misk. * Güzel kokular konulan kap. *Attarlar pazarı. * Güzel kokulu nesneleri götüren deve.
 • LATİN

  Eski Roma civarında iken sonradan genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim ismidir. * Eski Roma. * Şarkta Katolik mezhebinden olanın ismi.
 • LATİNCE

  Eski Roma'da konuşulan ve bugünkü Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi dilleri doğurmuş olan ana dil ki, Hint-Avrupa dil âilesinin önemli bir kolu olan İtalik grubundandır.
 • LATM

  Karıştırmak. Yapıştırmak. * Tokat vurmak.
 • LATMA

  şamar, tokat.
 • LATMAHÂR

  f. Tokat yiyen. Şamar atılan kimse.
 • LATS

  Dövmek. * şiddetle basmak.
 • LATT

  (C: Litât) Gerdanlık. * Lâzım olmak. * İnkâr etmek. * Sarkıtmak. * Örtmek.
 • LÂTUHSA

  Sayısız. Sayıya gelmez. Hesaplanmaz.
 • LÂUBALİ

  Alâkasız, kayıtsız, hürmetsiz, dikkatsiz. Senli benli. ("Lâ" harfi ile" Ubâli" muzari fiilinden müteşekkildir.)
 • LÂUBALİYANE

  f. Lâubalilikle. Kayıtsız, alâkasız, saygısız ve dikkatsiz bir şekilde. Senli benli olarak.
 • LAUK

  Yalanmış nesne. * Az, kalil.
 • LAV

  Fr. Yanardağların ve volkanların ağızlarından püskürüp soğuyunca donan madde.
 • LA'V

  Ahlâkı yaramaz kişi. * Haris adam.
 • LÂVALLAH

  Vallahi hayır.
 • LAVANTA

  Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.
 • LAY

  f. Söyleyen, söyleyici.
 • LAY

  f. Tortu, posa. * Kül. * Çamur.
 • LÂYA'KIL

  Aklı başında olmıyan, dalgın, bîhoş. Yaptığını bilmez.
 • LÂ-YA'Nİ

  Mânasız, boş.
 • LÂYEBGIYAN

  Biri ötekine tecavüz edip karışmaz ve hâsiyetini bozamaz (meâlinde olup, nefyedilmiş muzari fiilidir.)