V Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • VAKT

  (Vakit) Zaman. Saat. Çağ. Mevsim. * Boş zaman. * Geçim. * Fırsat. * Muayyen, belli bir zaman.
 • VAKT

  (C: Vikat) İçinde yağmur suyu biriken çukur. * Su ile faydalanacak mekân. * (Horoz) tavuğa binmek.
 • VAKTAKİ

  f. Ne vakit ki, o zaman ki, olduğu vakit.
 • VAKTEN

  Vakit ve zamanca.
 • VAKT-İ ASR

  İkindi vakti.
 • VAKT-İ HÂCET

  İhtiyaç vakti. Lüzumlu vakit.
 • VAKT-İ HAZAR

  Barış zamanı.
 • VAKT-İ MERHUN

  Belli edilen, muayyen bir zaman.
 • VAKT-İ TEFRİH

  Tıb: Çiçek hastalığı aşısının yapılmasından te'sirini gösterinceye kadar geçen zaman.
 • VAKT-İ ZEVAL

  Güneşin tam ortada, bize göre doğu ve batı ortasında bulunduğu ve gölgenin gündüzde en kısa olduğu zaman. Zeval vakti.
 • VAKUD

  Odun, kömür gibi yakılacak şeyler.
 • VAKUR

  Ağırbaşlı, temkin sahibi. İzzetli, vakarlı.
 • VAKURANE

  f. Ağırbaşlılıkla. Düşünce ve tedbirlilikle. Temkinle.
 • VAKVAK

  Korkak kişi. * Hindistan'da Vakvak beldesinde yetişen bir ağaçtır. Yüz zira' miktarı boyu olur, kalkan gibi yassı yaprağı olur.
 • VAKVAKA

  Kurbağa, tavuk, kuş sesi veya köpek havlaması.
 • VAKZ

  Sıklet, ağırlık.
 • VAKZ

  Galebe etmek. * Şiddetle vurup ölmeye yakın etmek.
 • VA'L

  Sığınacak yer.
 • VÂLÂ

  Yüksek, âlî, refi'.
 • VÂLÂCÂH

  f. Mevkii yüce, rütbesi yüksek olan.
 • VÂLÂKADD

  f. Boyu yüksek, uzun boylu.
 • VÂLÂKADR

  f. Değeri yüksek, kadri yüce.
 • VÂLÂŞÂN

  f. Şânı yüce.
 • VÂLÂYÎ

  f. Yücelik, yükseklik.
 • VALİ

  Bir vilâyeti idare eden en büyük memur. * Mâlik.
 • VALİB

  Ulaşıcı, ulaşan, varan. * Önüne doğru giden.
 • VALİBE

  Evvelki ekinin kökünden biten ekin.
 • VALİCE

  İnsanı şiddetle tutan bir hastalık.
 • VALİD

  (Vilâdet. den) Doğurtan. Baba.
 • VALİDAN

  (Bak: Vâlideyn)
 • VALİDAT

  (Vâlide. C.) Anneler. Vâlideler.
 • VALİDE

  Ana. Doğuran.
 • VALİDEYN

  Ana ile baba. Vâlidân de denir.(Peder ve valideyi, şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, Cenâb-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, Lillâh için olduğuna alâmeti şudur ki: Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faideleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman, daha ziyade muhabbet ve şefkat etmektir. $âyeti: Beş mertebe hürmet ve şefkate evlâdı dâvet etmesi; Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve ukukları, ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder; kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister. Ona mukabil veled dahi, pedere karşı hak dâva edemez. Demek valideyn ve veled ortasında fıtraten sebeb-i münakaşa yok. Zira münakaşa, ya gıpta ve hasetten gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dâva etsin. Pederini haksız görse de, ona isyan edemez. Demek; pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır. S.)
 • VALİDİYYET

  Annelik ve babalık vasfı.
 • VÂLİH

  Keder ve hüzünle aklı gitmiş, şaşırmış, hayrette kalmış.
 • VÂLİHÂNE

  f. Şaşkınca.
 • VÂLİHÎN

  Hayrette kalanlar. Şaşıranlar. (Bak: Veleh)
 • VALLAHİ

  Allah için, Allah hakkı için, Allah'a yemin ederim (meâlinde büyük yemin.)
 • VAM

  f. Borç.
 • VA-MANDE

  Geride kalmış.
 • VAMCU

  f. Borç arayan.
 • VAMDAR

  f. Borçlu.
 • VAMHAH

  f. Alacaklı.
 • VAMIK

  Seven. Âşık, sevdalı. * Meşhur bir hikâyede Azra'nın âşığının ismi.
 • VAMÎ

  f. Borçlu.
 • VAMK

  Sevme, muhabbet.
 • VA'N

  Sığınacak yer, melce'. * Ot yetişmeyen taşlık ve sert yapılı arazi.
 • VAPESÎN

  (Va-pesin) f. En gerideki, en sondaki.
 • VA'R

  (Va'ra) Sağlam yer, sert yer.
 • VÂR

  f. (Teşbih edatıdır) Gibi, ...li, kerre, def'a, sâhib, mâlik, lâyıklık (yerinde kullanılarak birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Melek-vâr : Melek gibi. Ümid-vâr: Ümidli.